فیلم| امام محله مقاوم

فیلم| امام محله مقاوم
بنیاد هدایت
0
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

ابراز ارادت مردم مهدیه شهرکرد نسبت به شخصت و عملکرد شیخ غفار رئیسی

 

نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!