ایده مدافعان سلامت/راه حل ها

بنیاد هدایت
0
۰۸ آذر ۱۳۹۹

گوش شنوا بودن برای درد دل بیمارها و انعکاس آن به مسئولین بیمارستان

عدم وعده دادن های بیهوده در مورد رسیدگی به امور بیماران و مراجعین

هماهنگی کامل با مسئولین و کادر درمانی در اجرای روند عیادت

اهداء هدایای متبرک به کادر درمانی و بیماران

کوتاه کردن زمان عیادت

عدم ایجاد صداهای آزار دهنده و نامتعارف در حین مراسم

برگزاری مراسم نوحه خوانی در محوطه بیمارستان یا نمازخانه و استراحتگاه کادر درمانی با هماهنگی قبلی و رعایت مسائل بهداشتی

نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!