ایده مدافعان سلامت/شرایط

بنیاد هدایت
0
۰۸ آذر ۱۳۹۹

رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی و تبعیت کامل از برنامه ریزی مسوولین مرکز درمانی

هماهنگی با رییس مرکز درمانی و سرپرستار هر یک از بخش های بیمارستان قبل از اجرای طرح

رعایت حال بیماران و کسب اجازه از ایشان قبل از ملاقات

تهیه جملات تقدیر و تشکر کوتاه و چند دقیقه ای برای کادر درمانی و جملات مناسب برای بیماران برای تقویت روحیه صبر و تحمل در مبارزه با ویروس منحوس

نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!