ایده مدافعان سلامت/مزیت ها

بنیاد هدایت
0
۰۸ آذر ۱۳۹۹

کشاندن نور شهید سلیمانی به محیط های درمانی

ایجاد روحیه امید و صبر در کادر درمانی و بیماران

ایجاد دید مثبت کادر درمانی نسبت به دین و اقشار مذهبی به خصوص امام

تقدیر از زحمات ایثارگران عرصه سلامت و احیاء یاد شهدای سلامت

نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!