بیایید خانه‌ای نو برای خدا بسازیم؟!

بیایید خانه‌ای نو برای خدا بسازیم؟!
بنیاد هدایت
0
۰۱ مهر ۱۴۰۰

نقش مسجد در برداشتن گام دوم انقلاب بسیار مهم و اساسی بود، اما برای گام دوم انقلاب باید طرحی نو در انداخت. به همین منظور به سراغ جمع زیادی از نخبگان رفتیم و خواستیم مسئله‌های پیش‌رو برای رسیدن به مسجد تراز تمدن اسلامی را به ما معرفی کنند؛ چون شناخت مسئله نصف راه حله.

نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!