جریان دعا و استغفار

ایده ها

رهنمودهای معنوی اسلام برای سلامت و آرامش

حضور امام در منازل و برگزاری مجالس دعای خانگی

ایجاد پویش خواندن دعا و نیایش در فضای مجازی با محوریت امامان و مساجد

برگزاری دعا به صورت مستمر در کوچه و محلات

برگزار ی دعا و توسل در بیمارستانها » در همه حال تو را میخوانم «

طرح روضه تلفنی

محصولات

پادکست

اگر امام رضا علیه السلام برای ما دعا کنند
شرور و بلاها
شرور و بلاها
حقیقت توبه
اثرات مادی و معنوی قرآن

ویدئو

لینک کپی شد!