جریان روایت جهاد

ایده ها

تجربه‎نگاری فعالیت‎هاى جهادى و تولید دانش عملی مبتنی بر تجربه

اعزام امامان فعال به جهت روایتگری به سراسر کشور

روایت جهاد در محله

محصولات

ویدئو

لینک کپی شد!