جریان همدلی و مواسات

ایده ها

رزمایش‎های مواسات و همدلی در محل

همدردی نسبت به اقشار آسیب‎دیده

پویش محلی بخشش و یا تاخیر اجاره‎ها

تأمین اقلام ضروری برای دانش آموزان نیازمند

طرح مقابله مادرانه "مواسات و همدلی با استفاده از ظرفیت مادران و بانوان محلی"

همراه سالمند و بیماران با ابتلای خفیف

مسئولیت پذیری اجتماعی- منبر کوتاه

انتخاب فاطمی - منبر کوتاه

محصولات

ویدئو

لینک کپی شد!