عملیات شهید مصطفی قاسمی

عملیات شهید مصطفی قاسمی
بنیاد هدایت
0
۲۳ آذر ۱۳۹۹

این عملیات که سالها در دستور کار سازمان تبلیغات بوده ولی به دلایل مختلف برگزار نشده بود، با هدف ارزیابی از وضعیت روحانیون مستقر موجود سازمان تبلیغات در ماه مبارک رمضان ۱۳۹۸ در دستور کار قرار گرفت و با تشکیل گروه های ارزیابی در هر استان به صورت میدانی ضمن حضور در منطقه تبلیغ هر یک از روحانیون مستقر و سرکشی و عرض خداقوت به مبلغان، ارزیابی از وضعیت تبلیغی وی انجام گردید.
در این اقدام کل روحانیون مستقر کشور که بالغ بر چهار هزار روحانی مستقر بودند سرکشی و ارزیابی شده و در چهار سطح (امام، هادی، سفیر و امین) دسته بندی شده و تعدادی محدودی از آنها نیز به دلیل عدم توانایی وکارایی لازم از لیست استقرار حذف گردیدند.

نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!