عملیات مرحوم خسروی

عملیات مرحوم خسروی
بنیاد هدایت
0
۲۴ دی ۱۳۹۹

با توجه به اهمیت زیست بوم فرهنگی شهری و تمرکز سه چهارم جمعیت کشور در شهرها و فراوانی و گستردگی مسایل شهرها و از هم گسیختگی هویت های اصیل اسلامی ایرانی در شهرهای بزرگ ضرورت داشت که یک کار موثر و هدفمندی در شهرها در دستور کار قرار گیرد.
با عنایت به اهمیت مسجد و تمرکزی که بنیاد هدایت بر مساله مسجد در مدل اجرایی خود داشت، با تعیین شاخص هایی، ملاک انتخاب مسجد و امام محله برای استانها تعیین و پس از چندین مرحله رفت و برگشت لیست هزار مسجد از بین مساجد فعال و قریب به فعلیت استانها شناسایی و طرح امام محله با هدف الگوسازی مدل امامت محله و مسجد تراز از تاریخ ۳/۱۱/۹۸ شروع به فعالیت نمود.
بمنظور سرکشی میدانی و ارزیابی از وضعیت امام محلات انتخاب شده، در ماه مبارک رمضان سال ۱۳۹۹ عملیات مرحوم خسروی با همین هدف طراحی و کلیه امام محلات کشور توسط راهیاران مناطق مورد سرکشی و ارزیابی قرار گرفتند.

نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!