پویش لبیک

فیلم | لبیک مولوی فاضلی از علمای اهل سنت شهر مرزی گزیک خراسان جنوبی برای شرکت در مهرواره اوج

فیلم | لبیک مولوی فاضلی از علمای اهل سنت شهر مرزی گزیک خراسان جنوبی برای شرکت در مهرواره اوج
بنیاد هدایت
0
۳۱ شهریور ۱۴۰۰

دعوت آقای مولوی فاضلی از علمای اهل سنت شهر مرزی گزیک خراسان جنوبی برای شرکت در مهرواره اوج

 

نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!