روایت گعده صمیمی با راهیاران

فیلم| گعده صمیمی مدیر عامل بنیاد هدایت با راهیاران استانهای سمنان، گلستان و مازندران

فیلم| گعده صمیمی مدیر عامل بنیاد هدایت با راهیاران استانهای سمنان، گلستان و مازندران
بنیاد هدایت
0
۲۸ خرداد ۱۴۰۱

روایت گعده صمیمی
مدیر عامل بنیاد هدایت با راهیاران
ارائه برنامه ۶ ماهه
استانهای سمنان، گلستان و مازندران

نشست هم‌اندیشی شهید طالبی ره

اردیبهشت ۱۴۰۱

شهر مقدس قم

نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!