روایت گعده صمیمی با راهیاران

فیلم| گعده صمیمی مدیر عامل بنیاد هدایت با راهیاران استانهای اردبیل و آذربایجان غربی و شرقی

فیلم| گعده صمیمی مدیر عامل بنیاد هدایت با راهیاران استانهای اردبیل و آذربایجان غربی و شرقی
بنیاد هدایت
0
۰۹ خرداد ۱۴۰۱

روایت گعده صمیمی
مدیر عامل بنیاد هدایت با راهیاران
ارائه برنامه ۶ ماهه
استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل

نشست هم‌اندیشی شهید طالبی ره

اردیبهشت ۱۴۰۱

شهر مقدس قم

نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!