نشست شهید مدافع حرم علی سیفی

نشست شهید مدافع حرم علی سیفی
بنیاد هدایت
0
۰۱ آذر ۱۴۰۰

نشست شهید مدافع حرم علی سیفی

هم اندیشی و هم آهنگی مدیران و شبکه امامان و شبکه شریکه الامام
استان اردبیل
آبان ۱۴۰۰

نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!