از سوی عضو دفتر بانوان بنیاد هدایت مطرح شد؛

کادرسازی برای طرح شریکه الامام؛ هدف اصلی سفر کرمان

کادرسازی برای طرح شریکه الامام؛ هدف اصلی سفر کرمان
مجتبی عظیمی
0
۰۹ تیر ۱۴۰۰

عضو دفتر امور بانوان بنیاد هدایت، ضمن ارائه گزارشی از سفر خود به کرمان، همسر امام را بهترین مشاور برای امام دانست و گفت: امام نیاز به مشاوری دارد که به او نزدیک باشد و بتواند هر مسئله ای را با او مطرح کند.
به گزارش روابط عمومی بنیاد هدایت، مریم زاد قاسمی عضو دفتر امور بانوان بنیاد هدایت در سفر اخیر خود به استان کرمان به انگیزه سازی و تبیین طرح شریکه الامام برای راهیاران استانی و شهرستانی پرداخت و گزارشی از عملکرد و کارهای انجام گرفته در این سفر ارائه داد و گفت: این برنامه برای راهیاران شهرستانی تدارک دیده شده بود و از مدیران ادارات شهرستان که همان راهیاران شهرستانی هستند دعوت شده بود تا در یک برنامه یک روز و نیمه به تبیین موضوع راهیاری بپردازند و تبادل اطلاعاتی انجام گیرد.
وی افزود: در دفتر امور بانوان به واسطه طرح شریکه الامام تصمیم بر این شد که برای پوشش دادن مخاطبین، به جای کشف شبکه ای دیگر، از همان سیستم راهیاری بنیاد هدایت استفاده شود و از همسران راهیاران موجود دعوت به همکاری شود.
زاد قاسمی با بیان اینکه جمع شدن راهیاران به همراه خانواده های‌شان در کرمان، بهترین فرصت را برای ارائه و تبیین طرح شریکه الامام ایجاد می کرد، خاطرنشان کرد: هدف اصلی تبیین طرح شریکه الامام برای راهیاران شهرستانی و همسران‌شان و دعوت به همکاری از همسران آن ها برای کمک به عملیاتی شدن این طرح بود.
وی همچنین اذعان داشت: عقیده ما این است که وقتی یک امام در یک روستا و یک محله در سنگر مسجد خدمت رسانی می‌کند و قصد ایجاد تحول اجتماعی در منطقه را دارد بخش اعظم مخاطبانش بانوان هستند که در قبال آن ها هم وظیفه تبلیغی و هم وظیفه پیگیری حل مسائل‌شان را دارد و هم باید از ظرفیت آن ها بهره گیرد چراکه یکی از کارهای امام استفاده از مشارکت مردمی برای حل مسائل محله است.

 

همسر امام بهترین مشاور در امور بانوان است
عضو دفتر امور بانوان بنیاد هدایت در این خصوص اضافه کرد: امام برای حل مسائل و برای انجام کارهای تبلیغی، قطعا نیاز به یک مشاور خانم دارد و بهترین کسی که می تواند او را یاری کند همسرش می باشد، چراکه خانواده امام که مستقر در محله هستند در منظر دید و در معرض قضاوت مردم قرار دارند و خواسته و ناخواسته زندگی خانوادگی آن ها الگویی برای مردم محله محسوب می‌شود.
زاد قاسمی با بیان اینکه امام نیاز به مشاوری دارد که به او نزدیک باشد و بتواند هر مسئله ای را با او مطرح نماید، همسر امام را بهترین گزینه برای انجام این کار دانست و از تلاش بنیاد هدایت برای فعال کردن این گزینه خبر داد.
وی همچنین ابراز داشت: اگر به هر دلیلی چنین امکانی وجود نداشت، به راحتی می توان با استفاده از راهکارهای دیگری همچون بهره گیری از شبکه زنان فعال محله استفاده کرد، اما قطعا همسر امام بهترین گزینه برای انجام این فعالیت محسوب می گردد.
عضو دفتر امور بانوان بنیاد هدایت قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود به علت انتخاب عنوان «شریکه الامام» اشاره و عنوان کرد: همسران امامان کمک می‌کنند که ظرفیت بیشتری از نهاد امامت فعال شود و در واقع کمک به تعالی نهاد امامت می‌کنند که این کار شراکت در خود امامت امام محسوب می شود، لذا فقط همراهی صرف برای امام نیستند بلکه شریک او در کارش محسوب می‌شوند و به همین دلیل عنوان شریکه الامام را برای آن ها برگزیدیم.

دسته بندی همسران امامان بر اساس سطح همکاری
وی همچنین همسران امام را به چهار دسته کلی تقسیم کرد و به تشریح هر دسته پرداخت و گفت: دسته اول گروهی هستند که ممکن است دچار مسائل و مشکلات خانوادگی باشند و اختلافات زناشویی داشته باشند که این دسته تا افق ما فاصله زیادی دارند و درگیر مسائلی هستند که اگر به آن ها رسیدگی شود به امام کمک می‌شود که آرامش خاطر بیشتری در محیط خانواده داشته باشد و در این صورت بهتر می‌تواند به مسائل مردم رسیدگی نماید.
زاد قاسمی دسته دوم را متشکل از افرادی دانست که اختلافات خانوادگی خاصی ندارند اما به دلیل اینکه در جریان فعالیت های امام نیستند، از غیبت زیاد امام خسته و آزرده می‌شوند و دسته سوم را که اکثریت خانواده ها را در ذیل خود قرار می‌دهد گروهی اعلام کرد که نه تنها اختلافی ندارند بلکه در جریان فعالیت امام نیز قرار دارند و خودشان را شریک در ثواب کار امام می‌دانند یعنی کار امام را می‌فهمند و درک می‌کنند ولی خودشان را درگیر فعالیت های او نمی‌کنند.
عضو دفتر امور بانوان بنیاد هدایت دسته چهارم را متشکل از خانواده هایی دانست که نه تنها همراه امام هستند و با فعالیت های امام مشکلی ندارند بلکه خودشان نیز پا در میدان نهاده اند و احساس وظیفه می‌کنند که مثل امام درگیر مسائل بانوان شوند و در واقع شریکه الامام محسوب می‌شوند.
وی با بیان اینکه این تقسیم بندی، خط کشی صرف نیست، عنوان کرد: این دسته بندی برای این است که بتوانیم برای هرگروه برنامه ریزی های لازم را انجام دهیم و کمک کنیم در هر جایگاهی که هستند به مقام بالاتری ارتقاء پیدا کنند.
زاد قاسمی رشد هر دسته را کمکی به آسوده خاطر شدن بیشتر امام برای ادامه فعالیت هایش دانست و بیان داشت: هدف اصلی ما شریکه الامام است و سعی داریم ظرفیت ها را برای شراکت همسران آن ها فعال نماییم.
عضو دفتر امور بانوان بنیاد هدایت ابراز داشت: برای رسیدن به افق ترسیم شده، برنامه های مختلفی طراحی شده که مهمترین آن بیرون آوردن تجربه های موفق از میدان و به اشتراک گذاشتن تجربیات آنها برای یکدیگر است.

 

استفاده از شبکه راهیاری برای تقویت جایگاه شریکه الامام
وی افزود: برای پوشش شبکه پنج هزار نفری بنا شد از همان سیستم راهیاری استفاده شود تا بتوانیم به شناسایی، دسته بندی، نیازسنجی و توانمند سازی که از‌ مهمترین وظایف ما محسوب می شوند دست یابیم.
زاد قاسمی تصریح کرد: در معاونت راهبری که مخصوص امامان است کل کشور به ۱۰منطقه تقسیم شده که مسئولیت چند استان بر عهده یک فرد است که مسئول منطقه محسوب می شود و بعد از مسئول منطقه، راهیار استان وجود دارد که یک نفر در استان است که مسئول کل استان می‌باشد. راهیار استان وظیفه دارد شهرستان به شهرستان برود و امامان را شناسایی کند.
وی همچنین اظهار داشت: سازمان تبلیغات در شهرستان ها مدیر اداره دارد که راهیار استانی با کمک مدیر شهرستان، امامان را شناسایی می‌کند که این همان شبکه راهیاری است و بهترین روش برای توانمند سازی امامان است؛ آنها نحوه گفتمان امامت را تبیین کرده و امامان را تحریک به درگیر شدن با مسائل مردم می‌نماید و از روش های مختلف توانمند سازی نیز استفاده می‌کند.

کادرسازی برای شبکه شریکه الامام کرمان
عضو دفتر امور بانوان بنیاد هدایت راه رساندن گفتمان شریکه الامام به همسر امام در محلات و روستاها را استفاده از ظرفیت همسران راهیاران منطقه و استان و شهرستان اعلام کرد و بیان کرد: همسر راهیار استانی کرمان با تمام قدرت پای کار آمده و پابه پای همسرش مشغول فعالیت در این زمینه می‌باشد.
زادقاسمی یکی از کارهای انجام گرفته در سفر کرمان را کادرسازی برای همسر راهیار استانی اعلام کرد و گفت: مدیران شهرستان ها و خانواده‌های‌شان را برای اولین بار جمع کردیم تا برای همسر راهیار استانی کادر سازی انجام شود تا نیاز نباشد او به تنهایی به فعالیت بپردازد.
وی گفت: این کاری جهادی است و یک برنامه اختیاری و انتخابی می‌باشد؛ اگر افرادی این توانایی را نداشته باشند از یک گزینه دیگر متناسب با امکانات هر استان استفاده می‌شود.
وی هدف از برگزاری جلسات کرمان را انگیزه سازی، تبیین طرح و دعوت به همکاری اعلام کرد و بیان داشت: برای خانواده های راهیارهای شهرستانی استان کرمان، امامان و خانواده های‌شان طرح شریکه الامام تبیین شد و از همسران‌شان جهت همکاری دعوت شد سپس در گعده پرسش و پاسخ هایی مطرح و سعی شد انگیزه سازی لازم انجام شود اما هدف اصلی کادرسازی برای همسران راهیاران بود.
گفتنی است، فهرست برنامه‌های صورت گرفته واحد بانوان بنیاد در سفر کرمان از این قرار است: جلسه با مدیر کل محترم و همسرشان و تبیین طرح، ارائه طرح شریکه الامام برای امامان و همسران‌شان در افتتاحیه، گعده دوستانه با بانوان محترم تبیین طرح و تبیین نقش راهیار، جلسه انگیزشی زنان تمدن ساز برای بانوان محترم، برگزاری چند جلسه با بانوی راهیار استانی پیرامون نحوه جذب بانوان و مشکلات همسر امام مستقر و اولویت های کار، جلسه ای با خانم وزیری کارشناس محترم امور بانوان درباره طرح.

دیگر رسانه ها

خبرگزاری حوزه

نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!