عملیات شهید اندرزگو

عملیات شهید اندرزگو
بنیاد هدایت
0
۲۳ آذر ۱۳۹۹

در مرحله اجرایی و میدانی طرح امامت در محلات، باهدف آموزش و توجیه کارشناسان اعزام و استقرار، فرهنگی و آموزش ادارات کل استانها، نشست تخصصی و توجیهی شهید اندرزگو در مشهد مقدس طراحی و جمعا ۳۰ کارشناس در این نشست تخصصی شرکت کردند.
در این نشست تخصصی ضمن تبیین و توجیه بدنه کارشناسی استانها در خصوص مبانی و شیوه و الگوی طرح برای اقدام و اجرای طرح تحول با برگزاری کارگاه های تخصصی نقطه نظرات کارشناسی استانها برای هم افزایی گفتمانی در عملیاتی کردن طرح امامت محلات هم اخذ گردید.

نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!