عملیات شهید اندرزگو

عملیات شهید اندرزگو
بنیاد هدایت
0
۲۳ آذر ۱۳۹۹

در مرحله اجرایی و میدانی طرح امامت در محلات، باهدف آموزش و توجیه کارشناسان اعزام و استقرار، فرهنگی و آموزش ادارات کل استانها، نشست تخصصی و توجیهی شهید اندرزگو در مشهد مقدس طراحی و جمعا ۳۰ کارشناس در این نشست تخصصی شرکت کردند.
در این نشست تخصصی ضمن تبیین و توجیه بدنه کارشناسی استانها در خصوص مبانی و شیوه و الگوی طرح برای اقدام و اجرای طرح تحول با برگزاری کارگاه های تخصصی نقطه نظرات کارشناسی استانها برای هم افزایی گفتمانی در عملیاتی کردن طرح امامت محلات هم اخذ گردید.

لینک کپی شد!