ایستگاه صلواتی سلامت/مزیتها

بنیاد هدایت
0
۰۸ آذر ۱۳۹۹

مزیتها:

مواسات در بخش بهداشت اجتماعی
نمایش پایندی متصدیان به قوانین بهداشتی و تشویق به رعایت بهداشت
ترویج پیام های مذهبی در قالب بسته های بهداشتی
امکان دریافت اطلاعات تماس برای ارائه ی خدمات مجازی
امکان ارائه ی خدمات فرهنگی بصورت بلوتوثی و …

نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!