رادیو بانور26

صوت| مهمان ویژه هیئت

صوت| مهمان ویژه هیئت
بنیاد هدایت
0
۲۱ دی ۱۴۰۱

خانمی دم در هیئت ایستاده است که به همه خوش آمد می‌گوید. یک مرتبه دست روی سینه می‌گذارد و سلام گرمی به نفر پشت سری‌ام می دهد؛ برمی‌گردم پشت سرم را نگاه کنم که ببینم چه کسی است که این خانم اینطور جلویش تمام قد ایستاده است؛ یعنی هیئت این هفته، مهمان ویژه دارد؟

رادیو بانور

 قسمت بیست و ششم: مهمان ویژه هیئت

به روایت خانم شکی

پرندک تهران

مهمان ویژه هیئت رادیو بانور - قسمت بیست و ششم
نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!