نظام مسائل امام میانی در محله; نظام خانواده

نظام خانواده

| مواجهه انسان با خویشاوندان |

 1. نیاز به گفتمان سازی و مطالبه گری به منظور قرار گرفتن نهاد خانواده به عنوان کانون آرامش‌بخش.[۱]
 2. نیاز به فعال سازی حلقه های میانی به منظور قرار گرفتن نهاد خانواده به عنوان کانون آرامش‌بخش. [۲]
 3. نیاز به گفتمان سازی به منظور تقویت نهاد خانواده به عنوان مرکز رشد و تربیت اسلامی فرزند[۳]
 4. نیاز به فعال سازی حلقه های میانی به منظور تقویت نهاد خانواده به عنوان مرکز رشد و تربیت اسلامی فرزند[۴]
 5. نیاز به مطالبه گری به منظور تقویت نهاد خانواده به عنوان مرکز رشد و تربیت اسلامی فرزند.[۵]
 6. نیاز به گفتمان سازی به منظور محور قرار گرفتن خانواده در برنامه‌های آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و مسکن و شهرسازی در محله.[۶]
 7. نیاز به مطالبه گری به منظور محور قرار گرفتن خانواده در برنامه‌های آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و مسکن و شهرسازی در محله.[۷]
 8. نیاز به گفتمان سازی به منظور ایجاد و تقویت ارتباط خانواده و مسجد.[۸]
 9. نیاز به مطالبه گری به منظور تقویت ارتباط خانواده و مسجد.[۹]
 10. نیاز به فعال سازی حلقه های میانی به منظور ایجاد و تقویت ارتباط خانواده و مسجد.[۱۰]
 11. نیاز به گفتمان سازی به منظور رواج ازدواج آسان در سنین مناسب ازدواج.[۱۱]
 12. نیاز به مطالبه گری به منظور رواج ازدواج آسان در سنین مناسب ازدواج.[۱۲]
 13. نیاز به فعال سازی حلقه های میانی به منظور رواج ازدواج آسان در سنین مناسب ازدواج.[۱۳]
 14. نیاز به گفتمان سازی به منظور ترویج ازدواج موفق.[۱۴]
 15. نیاز به مطالبه گری به منظور ترویج و تسهیل ازدواج موفق.[۱۵]
 16. نیاز به فعال سازی حلقه های میانی به منظور ترویج و تسهیل ازدواج موفق.[۱۶]
 17. نیاز به گفتمان سازی به منظور رواج تعاملات اخلاقی درون خانواده.[۱۷]
 18. نیاز به فعال سازی حلقه های میانی به منظور رواج تعاملات اخلاقی درون خانواده.[۱۸]
 19. نیاز به گفتمان سازی به منظور مقابله با جنگ نرم دشمنان برای فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی .[۱۹]
 20. نیاز به گفتمان سازی به منظور ایجاد فرصت برای حضور مفید و موثر اعضای خانواده در کنار یکدیگر و استفاده موثر از اوقات فراغت به صورت جمعی.[۲۰]
 21. نیاز به گفتمان سازی به منظور رواج ارزش‌ها و سنت های پسندیده در ازدواج و خانواده.[۲۱]
 22. نیاز به گفتمان سازی به منظور مقابله با رواج پیرایه‌های باطل نظیر اشرافیت، تجمل گرایی و مظاهر فرهنگ غرب در ازدواج و خانواده[۲۲]
 23. نیاز به مطالبه گری و گفتمان سازی جهت اصلاح رفتار گروه‌های مرجع و برجسته‌سازی رفتارهای شایسته آنها و جلوگیری از شکل گیری گروه‌های مرجع ناسالم  و رفتار های ناشایست آنان در ازدواج و خانواده[۲۳]
 24. نیاز به گفتمان سازی به منظور رواج حکمیت برای حل و فصل دعاوی خانواده در راستای تثبیت و تحکیم خانواده.[۲۴]
 25. نیاز به فعال سازی حلقه های میانی به منظور رواج حکمیت برای حل و فصل دعاوی خانواده در راستای تثبیت و تحکیم خانواده.[۲۵]
 26. نیاز به مطالبه گری به منظور برطرف شدن ضعف در تامین عدالت و امنیت در دعاوی خانواده.[۲۶]
 27. نیاز به گفتمان سازی به منظور ایجاد فضای سالم و رعایت روابط اسلامی زن و مرد در جامعه.[۲۷]
 28. نیاز به مطالبه گری به منظور ایجاد فضای سالم و رعایت روابط اسلامی زن و مرد در جامعه.[۲۸]
 29. نیاز به فعال سازی حلقه های میانی به منظور ایجاد فضای سالم و رعایت روابط اسلامی زن و مرد در جامعه.[۲۹]
 30. نیاز به مطالبه گری به منظور رفع ضعف معیشت و اقتصاد خانواده‌ها و دغدغه آن‌ها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن.[۳۰]
 31. نیاز به فعال سازی حلقه های میانی به منظور رفع ضعف معیشت و اقتصاد خانواده‌ها و دغدغه آن‌ها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن.[۳۱]
 32. نیاز به گفتمان سازی با موضوع مشاوره و آموزش قبل، حین و پس از تشکیل خانواده[۳۲]
 33. نیاز به فعال سازی حلقه های میانی به منظور مشاوره و آموزش قبل، حین و پس از تشکیل خانواده.[۳۳]
 34. نیاز به مطالبه گری و گفتمان سازی به منظور مشارکت خانواده برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های کشور[۳۴]
 35. نیاز به مطالبه گری و گفتمان سازی به منظور حمایت از عزت، کرامت و توامندسازی بانوان در ایفاء نقش و رسالت خود به عنوان همسر، مادر، خانه دار و نقش تربیتی[۳۵]
 36. نیاز به گفتمان سازی به منظور توانمندسازی آقایان در ایفاء نقش پدری، اقتصادی و تربیتی در خانواده[۳۶]
 37. نیاز به مطالبه گری به منظور توانمندسازی آقایان در ایفاء نقش پدری، اقتصادی و تربیتی در خانواده[۳۷]
 38. نیاز به گفتمان سازی با موضوع کراهت طلاق در جامعه و جلوگیری از گسترش طلاق و آسیب‌های ناشی از آن[۳۸]
 39. نیاز به فعال سازی حلقه های میانی به منظور جلوگیری از گسترش طلاق و آسیب‌های ناشی از آن[۳۹]
 40. نیاز به مطالبه گری به منظور حمایت از خانواده‌های با سرپرستی زنان و فراهم نمودن شرائط ازدواج آسان آنان[۴۰]
 41. نیاز به فعال سازی حلقه های میانی به منظور حمایت از خانواده‌های با سرپرستی زنان و فراهم نمودن شرائط ازدواج آسان آنان[۴۱]
 42. نیاز به مطالبه گری و گفتمان سازی با موضوع حفظ کرامت سالمندان در خانواده و تقویت مراقبت‌های جسمی، روحی و عاطفی از آنان[۴۲]
 43. نیاز به مطالبه گری به منظور ایجاد ساز و کارهای لازم برای ارتقاء سلامت باروری[۴۳]
 44. نیاز به گفتمان سازی به منظور افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی[۴۴]
 45. نیاز به گفتمان سازی به منظور توانمند ساختن زوج‌های جوان در تربیت نسل صالح و کارآمد[۴۵]
 46. نیاز به فعالسازی حلقه های میانی جهت آموزش و توانمند ساختن زوج‌های جوان در تربیت نسل صالح و کارآمد[۴۶]
 47. نیاز به مطالبه گری به منظور توانمند ساختن زوج‌های جوان در تامین هزینه‌های زندگی[۴۷]
 48. نیاز به فعال سازی حلقه های میانی به منظور توامند ساختن زوج‌های جوان در تامین هزینه‌های زندگی[۴۸]
 49. نیاز به مطالبه گری به منظور اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به ویژه در دوره بارداری و شیردهی[۴۹]
 50. نیاز به فعال سازی حلقه های میانی به منظور تامین تسهیلات مناسب برای مادران به ویژه در دوره بارداری و شیردهی[۵۰]
 51. نیاز به مطالبه گری به منظور برطرف شدن مشکل عدم پوشش بیمه‎ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباوری مردان  و زنان[۵۱]
 52. نیاز به گفتمان سازی به منظور رفع ضعف مهارت‌های زندگی و ارتباطی در خانواده[۵۲]
 53. نیاز به گفتمان سازی به منظور رواج سبک زندگی اسلامی-ایرانی و مقابله با رواج سبک زندگی غربی در خانواده [۵۳]
 54. نیاز به مطالبه گری به منظور رواج سبک زندگی اسلامی-ایرانی و مقابله با رواج سبک زندگی غربی در خانواده [۵۴]
 55. نیاز به فعال سازی حلقه های میانی به منظور رواج سبک زندگی اسلامی-ایرانی و مقابله با رواج سبک زندگی غربی در خانواده [۵۵]
 56. اختلاف میان والدین و فرزندان
 57. کاهش فرهنگ واسطه‌گری در ازدواج
 58. مشکل تامین جهیزیه
 59. [۱] سیاست­های کلی «خانواده»، بند ۱: ایجاد جامعه‌ای خانواده‌محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن بر پایه الگوی اسلامی خانواده به‌عنوان مرکز نشو و نما و تربیت اسلامی فرزند و کانون آرامش‌بخش.

[۲] سیاست­های کلی «خانواده»، بند ۱: ایجاد جامعه‌ای خانواده‌محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن بر پایه الگوی اسلامی خانواده به‌عنوان مرکز نشو و نما و تربیت اسلامی فرزند و کانون آرامش‌بخش.

[۳] سیاست­های کلی «خانواده»، بند ۱: ایجاد جامعه‌ای خانواده‌محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن بر پایه الگوی اسلامی خانواده به‌عنوان مرکز نشو و نما و تربیت اسلامی فرزند و کانون آرامش‌بخش.

[۴] سیاست­های کلی «خانواده»، بند ۱: ایجاد جامعه‌ای خانواده‌محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن بر پایه الگوی اسلامی خانواده به‌عنوان مرکز نشو و نما و تربیت اسلامی فرزند و کانون آرامش‌بخش.

[۵] ایجاد جامعه‌ای خانواده‌محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن بر پایه الگوی اسلامی خانواده به‌عنوان مرکز نشو و نما و تربیت اسلامی فرزند و کانون آرامش‌بخش.

[۶] سیاست­های کلی «خانواده»، بند ۲: محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه‌ها، سیاست‌های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به‌ویژه نظام مسکن و شهرسازی.

[۷] سیاست­های کلی «خانواده»، بند ۲: محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه‌ها، سیاست‌های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به‌ویژه نظام مسکن و شهرسازی.

[۸] سیاست­های کلی «خانواده»، بند ۳: برجسته کردن کارکردهای ارتباط خانواده و مسجد برای حفظ و ارتقاء هویت اسلامی و ملی و صیانت از خانواده و جامعه.

[۹] سیاست­های کلی «خانواده»، بند ۳: برجسته کردن کارکردهای ارتباط خانواده و مسجد برای حفظ و ارتقاء هویت اسلامی و ملی و صیانت از خانواده و جامعه.

[۱۰] سیاست­های کلی «خانواده»، بند ۳: برجسته کردن کارکردهای ارتباط خانواده و مسجد برای حفظ و ارتقاء هویت اسلامی و ملی و صیانت از خانواده و جامعه.

[۱۱] سیاست­های کلی «خانواده»، بند ۴: ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاست‌های اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگ‌سازی و ارزش‌گذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی.

[۱۲] سیاست­های کلی «خانواده»، بند ۴: ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاست‌های اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگ‌سازی و ارزش‌گذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی.

[۱۳] سیاست­های کلی «خانواده»، بند ۴: ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاست‌های اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگ‌سازی و ارزش‌گذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی.

[۱۴] سیاست­های کلی «خانواده»، بند ۴: ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاست‌های اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگ‌سازی و ارزش‌گذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی.

[۱۵] سیاست­های کلی «خانواده»، بند ۴: ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاست‌های اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگ‌سازی و ارزش‌گذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی.

[۱۶] سیاست­های کلی «خانواده»، بند ۴: ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاست‌های اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگ‌سازی و ارزش‌گذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی.

[۱۷] سیاست­های کلی «خانواده»، بند ۵: تحکیم خانواده و ارتقاء سرمایه اجتماعی آن بر پایه رضایت و انصاف، خدمت و احترام و مودّت و رحمت با تأکید بر:

– به‌کارگیری یکپارچه ظرفیت‌های آموزشی، تربیتی و رسانه‌ای کشور در جهت تحکیم بنیان خانواده و روابط خانوادگی.

– فرهنگ‌سازی و تقویت تعاملات اخلاقی.

– مقابله مؤثر با جنگ نرم دشمنان برای فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی و رفع موانع و زدودن آسیب‌ها و چالش‌های تحکیم خانواده.

– ممنوعیت نشر برنامه‌های مخل ارزش‌های خانواده.

– ایجاد فرصت برای حضور مفید و مؤثر اعضای خانواده در کنار یکدیگر و استفاده مؤثر خانواده از اوقات فراغت به صورت جمعی.

[۱۸] سیاست­های کلی «خانواده»، بند ۵: تحکیم خانواده و ارتقاء سرمایه اجتماعی آن بر پایه رضایت و انصاف، خدمت و احترام و مودّت و رحمت با تأکید بر:

– به‌کارگیری یکپارچه ظرفیت‌های آموزشی، تربیتی و رسانه‌ای کشور در جهت تحکیم بنیان خانواده و روابط خانوادگی.

– فرهنگ‌سازی و تقویت تعاملات اخلاقی.

– مقابله مؤثر با جنگ نرم دشمنان برای فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی و رفع موانع و زدودن آسیب‌ها و چالش‌های تحکیم خانواده.

– ممنوعیت نشر برنامه‌های مخل ارزش‌های خانواده.

– ایجاد فرصت برای حضور مفید و مؤثر اعضای خانواده در کنار یکدیگر و استفاده مؤثر خانواده از اوقات فراغت به صورت جمعی.

[۱۹] سیاست­های کلی «خانواده»، بند ۵: تحکیم خانواده و ارتقاء سرمایه اجتماعی آن بر پایه رضایت و انصاف، خدمت و احترام و مودّت و رحمت با تأکید بر:

– به‌کارگیری یکپارچه ظرفیت‌های آموزشی، تربیتی و رسانه‌ای کشور در جهت تحکیم بنیان خانواده و روابط خانوادگی.

– فرهنگ‌سازی و تقویت تعاملات اخلاقی.

– مقابله مؤثر با جنگ نرم دشمنان برای فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی و رفع موانع و زدودن آسیب‌ها و چالش‌های تحکیم خانواده.

– ممنوعیت نشر برنامه‌های مخل ارزش‌های خانواده.

– ایجاد فرصت برای حضور مفید و مؤثر اعضای خانواده در کنار یکدیگر و استفاده مؤثر خانواده از اوقات فراغت به صورت جمعی.

[۲۰] سیاست­های کلی «خانواده»، یند ۵: تحکیم خانواده و ارتقاء سرمایه اجتماعی آن بر پایه رضایت و انصاف، خدمت و احترام و مودّت و رحمت با تأکید بر:

– به‌کارگیری یکپارچه ظرفیت‌های آموزشی، تربیتی و رسانه‌ای کشور در جهت تحکیم بنیان خانواده و روابط خانوادگی.

– فرهنگ‌سازی و تقویت تعاملات اخلاقی.

– مقابله مؤثر با جنگ نرم دشمنان برای فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی و رفع موانع و زدودن آسیب‌ها و چالش‌های تحکیم خانواده.

– ممنوعیت نشر برنامه‌های مخل ارزش‌های خانواده.

– ایجاد فرصت برای حضور مفید و مؤثر اعضای خانواده در کنار یکدیگر و استفاده مؤثر خانواده از اوقات فراغت به صورت جمعی.

[۲۱] سیاست­های کلی «خانواده»، بند ۶: ارائه و ترسیم الگوی اسلامی خانواده و تقویت و ترویج سبک زندگی اسلامی-ایرانی با:

– ترویج ارزش‌های متعالی و سنت‌های پسندیده در ازدواج و خانواده.

– پر رنگ کردن ارزش‌های اخلاقی و زدودن پیرایه‌های باطل از آن.

– مبارزه با اشرافیت و تجمل‌گرایی و مظاهر فرهنگ غرب.

– اصلاح رفتار گروه‌های مرجع و برجسته‌سازی رفتارهای شایسته آنها و جلوگیری از شکل‌گیری گروه‌های مرجع ناسالم.

[۲۲] سیاست­های کلی «خانواده»، بند ۶: ارائه و ترسیم الگوی اسلامی خانواده و تقویت و ترویج سبک زندگی اسلامی-ایرانی با:

– ترویج ارزش‌های متعالی و سنت‌های پسندیده در ازدواج و خانواده.

– پر رنگ کردن ارزش‌های اخلاقی و زدودن پیرایه‌های باطل از آن.

– مبارزه با اشرافیت و تجمل‌گرایی و مظاهر فرهنگ غرب.

– اصلاح رفتار گروه‌های مرجع و برجسته‌سازی رفتارهای شایسته آنها و جلوگیری از شکل‌گیری گروه‌های مرجع ناسالم.

[۲۳] سیاست­های کلی «خانواده»، یند ۶: ارائه و ترسیم الگوی اسلامی خانواده و تقویت و ترویج سبک زندگی اسلامی-ایرانی با:

– ترویج ارزش‌های متعالی و سنت‌های پسندیده در ازدواج و خانواده.

– پر رنگ کردن ارزش‌های اخلاقی و زدودن پیرایه‌های باطل از آن.

– مبارزه با اشرافیت و تجمل‌گرایی و مظاهر فرهنگ غرب.

– اصلاح رفتار گروه‌های مرجع و برجسته‌سازی رفتارهای شایسته آنها و جلوگیری از شکل‌گیری گروه‌های مرجع ناسالم.

[۲۴] سیاست­های کلی «خانواده»، بند ۷: بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویه‌های قضایی در حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید و حل‌ّوفصل دعاوی در مراحل اولیه توسط حکمیت و تأمین عدالت و امنیت در تمامی مراحل انتظامی، دادرسی و اجرای احکام در دعاوی خانواده با هدف تثبیت و تحکیم خانواده.

[۲۵] سیاست­های کلی «خانواده»، بند ۷: بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویه‌های قضایی در حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید و حل‌ّوفصل دعاوی در مراحل اولیه توسط حکمیت و تأمین عدالت و امنیت در تمامی مراحل انتظامی، دادرسی و اجرای احکام در دعاوی خانواده با هدف تثبیت و تحکیم خانواده.

[۲۶] سیاست­های کلی «خانواده»، بند ۷: بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویه‌های قضایی در حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید و حل‌ّوفصل دعاوی در مراحل اولیه توسط حکمیت و تأمین عدالت و امنیت در تمامی مراحل انتظامی، دادرسی و اجرای احکام در دعاوی خانواده با هدف تثبیت و تحکیم خانواده.

[۲۷] سیاست­های کلی «خانواده»، بند ۸: ایجاد فضای سالم و رعایت روابط اسلامی زن و مرد در جامعه.

[۲۸] سیاست­های کلی «خانواده»، بند ۸: ایجاد فضای سالم و رعایت روابط اسلامی زن و مرد در جامعه.

[۲۹] سیاست­های کلی «خانواده»، بند ۸: ایجاد فضای سالم و رعایت روابط اسلامی زن و مرد در جامعه.

[۳۰] سیاست­های کلی «خانواده»، بند ۹: ارتقاء معیشت و اقتصاد خانواده‌ها با توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغه‌های آینده آنها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن.

[۳۱] سیاست­های کلی «خانواده»، بند ۹: ارتقاء معیشت و اقتصاد خانواده‌ها با توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغه‌های آینده آنها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن.

[۳۲] سیاست­های کلی «خانواده»، بند۱۰: ساماندهی نظام مشاوره‌ای و آموزش قبل، حین و پس از تشکیل خانواده و تسهیل دسترسی به آن بر اساس مبانی اسلامی-ایرانی در جهت استحکام خانواده.

[۳۳] سیاست­های کلی «خانواده»، بند۱۰: ساماندهی نظام مشاوره‌ای و آموزش قبل، حین و پس از تشکیل خانواده و تسهیل دسترسی به آن بر اساس مبانی اسلامی-ایرانی در جهت استحکام خانواده.

[۳۴] سیاست­های کلی «خانواده»، بند ۱۱: تقویت و تشویق خانواده در جهت جلب مشارکت خانواده برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های کشور در همه عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و دفاعی.

[۳۵] سیاست­های کلی «خانواده»، بند ۱۲: حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش مادری و خانه‌داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان و مسؤولیت تربیتی و معنوی زنان و مردان و توانمندسازی اعضای خانواده در مسؤولیت‌پذیری، تعاملات خانوادگی و ایفاء نقش و رسالت خود.

[۳۶] سیاست­های کلی «خانواده»، بند ۱۲: حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش مادری و خانه‌داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان و مسؤولیت تربیتی و معنوی زنان و مردان و توانمندسازی اعضای خانواده در مسؤولیت‌پذیری، تعاملات خانوادگی و ایفاء نقش و رسالت خود.

[۳۷] سیاست­های کلی «خانواده»، بند ۱۲: حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش مادری و خانه‌داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان و مسؤولیت تربیتی و معنوی زنان و مردان و توانمندسازی اعضای خانواده در مسؤولیت‌پذیری، تعاملات خانوادگی و ایفاء نقش و رسالت خود.

[۳۸] سیاست­های کلی «خانواده»، بند ۱۳: پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد خانواده به‌ویژه موضوع طلاق و جبران آسیب‌های ناشی از آن با شناسایی مستمر عوامل طلاق و فروپاشی خانواده و فرهنگ‌سازی کراهت طلاق.

[۳۹] سیاست­های کلی «خانواده»، بند ۱۳: پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد خانواده به‌ویژه موضوع طلاق و جبران آسیب‌های ناشی از آن با شناسایی مستمر عوامل طلاق و فروپاشی خانواده و فرهنگ‌سازی کراهت طلاق.

[۴۰] سیاست­های کلی «خانواده»، بند ۱۴: حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان.

[۴۱] سیاست­های کلی «خانواده»، بند ۱۴: حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان.

[۴۲] سیاست­های کلی «خانواده»، بند ۱۵: اتخاذ روش‌های حمایتی و تشویقی مناسب برای تکریم سالمندان در خانواده و تقویت مراقبت‌های جسمی و روحی و عاطفی از آنان.

[۴۳] سیاست­های کلی «خانواده»، بند ۱۶: ایجاد سازوکارهای لازم برای ارتقاء سلامت همه‌جانبه خانواده‌ها به‌ویژه سلامت باروری و افزایش فرزندآوری در جهت برخورداری از جامعه جوان، سالم، پویا و بالنده.

[۴۴] سیاست­های کلی «جمعیت»، بند ۱: ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیّت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی.

[۴۵] سیاست­های کلی «جمعیت»، بند ۲: رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد.

[۴۶] سیاست­های کلی «جمعیت»، بند ۲: رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد.

[۴۷] سیاست­های کلی «جمعیت»، بند ۲: رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد.

[۴۸] سیاست­های کلی «جمعیت»، بند ۲: رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد.

[۴۹] سیاست­های کلی «جمعیت»، بند ۳: اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران بویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذی‌ربط.

[۵۰] سیاست­های کلی «جمعیت»، بند ۳: اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران بویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذی‌ربط.

[۵۱] سیاست­های کلی «جمعیت»، بند ۳: اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران بویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذی‌ربط.

[۵۲] سیاست­های کلی «جمعیت»، بند ۴: تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزش‌های عمومی درباره اصالت کانون خانواده و فرزند پروری و با تأکید بر آموزش‌ مهارت‌های زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاوره‌ای بر مبنای فرهنگ و ارزش‌های اسلامی- ایرانی و توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی در جهت سلامت باروری و فرزندآوری.

[۵۳] سیاست­های کلی «جمعیت»، بند ۵: ترویج و نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی- ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی.

[۵۴] سیاست­های کلی «جمعیت»، بند ۵: ترویج و نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی- ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی.

[۵۵] ترویج و نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی- ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی.

لینک کپی شد!