نظام مسائل امام میانی در محله; نظام رسانه

نظام رسانه

| مواجهه انسان با انتقال پیام|

 1. نیاز به مطالبه گری جهت ارتقای نظارت رسانه‌ای بر ارکان و اجزای نظام و پیشگیری از تداخل منافع شخصیت حقیقی و حقوقی مسئولان و کارکنان حکومت و برخورد بدون تبعیض با مفسدان به‌ویژه در سطوح مدیریتی[۱]
 2. نیاز به مطالبه گری جهت به کارگیری یکپارچه ظرفیت های رسانه ای کشور در جهت تحکیم بنیان خانواده و روابط خانوادگی[۲]
 3. نیاز به فعالسازی حلقه های میانی رسانه ای محلی با هدف تحکیم بنیان خانواده و روابط خانوادگی[۳]
 4. نیاز به مطالبه گری جهت توسعه ی کمّی و کیفی رسانه‌های فرامرزی با زبان‌های رایج بین‌المللی[۴]
 5. نیاز به مطالبه گری جهت استفاده از ظرفیت نهادها و سازمان های رسانه ای در راستای افزایش آگاهی ، مسؤولیت پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت[۵]
 6. نیاز به فعال سازی رسانه های محلی جهت گفتمان سازی و تببین ابعاد اقتصاد مقاومتی[۶]
 7. نیاز به تقویت مناسبات مدارس و واحدهای آموزش و پرورش با رسانه های محلی[۷]
 8. نیاز به فعالسازی حلقه های میانی رسانه ای محلی با هدف ترویج اهداف، آرمان‌ها، وصایا و آثار ایثارگران و ارائه الگوهای جهاد و حماسه و فداکاری و معرفی قهرمانان عرصه جهاد و شهادت به جامعه[۸]
 9. نیاز به مطالبه گری جهت استفاده از ظرفیت رسانه ها بویژه رسانه ملی در اصلاح فرهنگ مصرف فردی، اجتماعی و سازمانی، ترویج فرهنگ صرفه جویی و قناعت و مقابله با اسراف،تبذیر، تجمل‌گرایی و مصرف کالای خارجی[۹]
 10. نیاز به فعالسازی حلقه های میانی رسانه ای محلی با هدف اصلاح فرهنگ مصرف فردی، اجتماعی و سازمانی، ترویج فرهنگ صرفه جویی و قناعت و مقابله با اسراف،تبذیر، تجمل‌گرایی و مصرف کالای خارجی[۱۰]
 11. نیاز به فعالسازی حلقه های میانی رسانه ای محلی برای پیشگیری و مقابله با ناهنجاری های فرهنگی و اجتماعی با هدف ارتقاء امنیت اجتماعی[۱۱]
 12. نیاز به مطالبه گری جهت ایجاد شبکه ای از نویسندگان دانشجوی فعال در نشریات دانشجویی، برای تداوم فعالیت ها در حوزه ی نشر از مسئولان[۱۲]
 13. نیاز به فعالسازی حلقه های میانی با هدف شناسایی و شبکه سازی دانشجویان نویسنده فعال ساکن در محله [۱۳]

[۱] فراخوان رهبر انقلاب برای تکمیل و ارتقای الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت ۱۳۹۷٫۰۷٫۲۲: ارتقای نظارت رسمی، مردمی و رسانه‌ای بر ارکان و اجزای نظام و پیشگیری از تداخل منافع شخصیت حقیقی و حقوقی مسئولان و کارکنان حکومت و برخورد بدون تبعیض با مفسدان به‌ویژه در سطوح مدیریتی

[۲] سیاست‌های کلی «خانواده»، بند ۵: تحکیم خانواده و ارتقاء سرمایه اجتماعی آن بر پایه رضایت و انصاف، خدمت و احترام و مودّت و رحمت با تأکید بر:

– به‌کارگیری یکپارچه ظرفیت‌های آموزشی، تربیتی و رسانه‌ای کشور در جهت تحکیم بنیان خانواده و روابط خانوادگی.

[۳] سیاست‌های کلی «خانواده»، بند ۵: تحکیم خانواده و ارتقاء سرمایه اجتماعی آن بر پایه رضایت و انصاف، خدمت و احترام و مودّت و رحمت با تأکید بر:

– به‌کارگیری یکپارچه ظرفیت‌های آموزشی، تربیتی و رسانه‌ای کشور در جهت تحکیم بنیان خانواده و روابط خانوادگی.

[۴] سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، بند ۶۱: توسعه‌ی کمّی و کیفی رسانه‌های فرامرزی با زبان‌های رایج بین‌المللی

[۵] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۱۱: افزایش آگاهی، مسؤولیت پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت با استفاده از ظرفیت نهادها و سازمان‌های فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای کشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

[۶]سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی»، بند ۲۱:  تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی

[۷] سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش، بند ۸: ارتقاء نقش و اختیارات مدرسه در تحقق اهداف و مأموریت‌های مندرج در بند یک سیاست‌های کلی و تقویت مناسبات صحیح و سازنده‌ی آموزش و پرورش با خانواده‌ها، رسانه‌ها و جامعه

[۸] سیاست‌های کلی نظام در امور «ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران»، بند۳: بسترسازی، ایجاد و توسعه ظرفیت‌های لازم در رسانه‌ها بویژه صداوسیما، نظام آموزشی کشور و دستگاه‌های فرهنگی هنری به منظور تحقق بندهای یک و دو و ترویج اهداف، آرمان‌ها، وصایا و آثار ایثارگران و ارائه الگوهای جهاد و حماسه و فداکاری و معرفی قهرمانان عرصه جهاد و شهادت به جامعه.

[۹] سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف، بند ۱: اصلاح فرهنگ مصرف فردی، اجتماعی و سازمانی، ترویج فرهنگ صرفه جویی و قناعت و مقابله با اسراف،تبذیر، تجمل‌گرایی و مصرف کالای خارجی با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، آموزشی و هنری و رسانه‌ها بویژه رسانه ملی.

[۱۰] سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف، بند ۱: اصلاح فرهنگ مصرف فردی، اجتماعی و سازمانی، ترویج فرهنگ صرفه جویی و قناعت و مقابله با اسراف،تبذیر، تجمل‌گرایی و مصرف کالای خارجی با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، آموزشی و هنری و رسانه‌ها بویژه رسانه ملی.

[۱۱] سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، بند ۲۰: ارتقاء امنیت اجتماعی :…

۲۰٫۳-  استفاده از ابزارهای فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ها برای پیشگیری و مقابله با ناهنجاریهای فرهنگی و اجتماعی.

[۱۲] بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از دانشجویان، ۱۳۹۸٫۰۳٫۰۱: اعتقاد من این است که این کسانی که در نشریّات دانشجویی قلم می زنند و کار می کنند، بایستی مجموعههایی را تشکیل بدهند برای استمرار حرکتشان برای بعد از دورهی دانشجویی. همان طور که اشاره کردند درست است؛ همین هایی که الان در نشریّات قلم می زنند یک روزی دانشجو بودند، لکن همه ی آن کسانی که در دوره ی دانشجویی اهل این کار بودند، وارد جریان قلم زنی در نشریّات و اداره ی نشریّات و مطبوعات و مانند این ها نشدند. به نظر من می توانند در این زمینه[هم کار کنند.] اینجا یادداشت کرده ام:«ایجاد شبکه ای از نویسندگانِ دانشجوی فعّالِ در نشریّاتِ دانشجویی، برای تداوم فعّالیّتها در حوزه ی نشر.»

[۱۳] بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از دانشجویان، ۱۳۹۸٫۰۳٫۰۱: اعتقاد من این است که این کسانی که در نشریّات دانشجویی قلم می زنند و کار می کنند، بایستی مجموعههایی را تشکیل بدهند برای استمرار حرکتشان برای بعد از دورهی دانشجویی. همان طور که اشاره کردند درست است؛ همین هایی که الان در نشریّات قلم می زنند یک روزی دانشجو بودند، لکن همه ی آن کسانی که در دوره ی دانشجویی اهل این کار بودند، وارد جریان قلم زنی در نشریّات و اداره ی نشریّات و مطبوعات و مانند این ها نشدند. به نظر من می توانند در این زمینه[هم کار کنند.] اینجا یادداشت کرده ام:«ایجاد شبکه ای از نویسندگانِ دانشجوی فعّالِ در نشریّاتِ دانشجویی، برای تداوم فعّالیّتها در حوزه ی نشر.»

لینک کپی شد!