آرشیو
عملیات های ستادی بنیاد

دومین نشست هیئت امناء بنیاد هدایت

عملیات دعوت

عملیات نشست هم اندیشی شهید تقی پور-ویژه شبکه راهیاری و امامان پایگاه های فرهنگی و اجتماعی

عملیات نشست هم اندیشی شهید فهمیده – ویژه شبکه راهیاران

عملیات نشست هم اندیشی شهید فخری زاده – ویژه شبکه راهیاران

عملیات نشست هم اندیشی شهید صیمری – ویژه شبکه راهیاران

عملیات مرحوم خسروی

عملیات شهید حاج قاسم سلیمانی

عملیات شهید اندرزگو

نشست تخصصی شهید ذوالفقاری

عملیات شهید خرسند

عملیات شهید مصطفی قاسمی

نمایش بیشتر
لینک کپی شد!