گزارش ویدئویی از برگزاری رویداد ملی شهید شهرکی در استان فارس؛

رویداد شهید شهرکی؛ کنشگری شبکه‌ای و عالمانه مسجدی‌ها

رویداد شهید شهرکی؛ کنشگری شبکه‌ای و عالمانه مسجدی‌ها
نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!