با حضور آیت الله دری نجف آبادی صورت گرفت؛

برگزاری رویداد شهید شهرکی در استان مرکزی

برگزاری رویداد شهید شهرکی در استان مرکزی
نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!