تبیین طرح راهبردی رهبری در جمع امام پایگاه های فرهنگی اجتماعی

تبیین طرح راهبردی رهبری در جمع امام پایگاه های فرهنگی اجتماعی
پورفلاح
0
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
به حوزه مسجد و فعالیت های مرتبط با آن علاقمند هستم. تلاش دارم تا در سایت بنیاد هدایت کمک کنم تا فعالیت های متعددی را که امامان ما در سراسر کشور، به گونه ای خالصانه و جهادی انجام میدهند پوشش دهم تا هم مخاطبان بدانند یک امام موفق چگونه عمل میکند هم الگوهایی برای دیگر امامان مساجد معرفی کنیم با من از طریق لینک های روبرو در تماس باشید.

Comments are closed.

لینک کپی شد!