صدای هدایت
حجت الاسلام والمسلمین پناهیان | امامت، از بعثت تا ظهور (قسمت۵)
حجت الاسلام والمسلمین پناهیان | امامت، از بعثت تا ظهور (قسمت۴)
حجت الاسلام والمسلمین پناهیان | امامت، از بعثت تا ظهور (قسمت۳)
حجت الاسلام والمسلمین پناهیان | امامت، از بعثت تا ظهور (قسمت ۲)
حجت الاسلام والمسلمین پناهیان | امامت، از بعثت تا ظهور (قسمت ۱)
حجت الاسلام دکتر حمیدرضا ترابی مدیر آکادمی اسلام شناسی اروپا | اموریت های راهبردی امامت امام میانی
حجت الاسلام دکتر حمیدرضا ترابی مدیر آکادمی اسلام شناسی اروپا | روش امامت امام میانی
حجت الاسلام دکتر حمیدرضا ترابی مدیر آکادمی اسلام شناسی اروپا | تبیین نظریه امامت در مقیاس میانی
حجت الاسلام دکتر حمیدرضا ترابی مدیر آکادمی اسلام شناسی اروپا | نقش و کارکرد شریکه الامام در نهاد امامت
حجت الاسلام دسمی تولیت مدرسه علمیه بقیه الله تهران | کمترین کار در مسجد بیشترین اثر را دارد
حجت الاسلام و المسلمین میرمحمدیان | سلسله نشستهای تخصصی بعثت(مسجد سنگر است)
حجت الاسلام دکتر حمیدرضا ترابی | اهداف امام میانی
لینک کپی شد!