برگزاری هیئت دانش آموزی
رویداد‌ها > برگزاری هیئت دانش آموزی
جزئیات رویداد
مذهبی
تاریخ شروع
1400/6/16
تاریخ اتمام
1400/6/16
آدرس
استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز پایگاه فرهنگی اجتماعی تبریز
ساعات برگزاری
اهداف
فرهنگی
برگزارکننده
امام پایگاه فرهنگی اجتماعی تبریز
وضعیت
اجراشده
تماس

Comments are closed.

لینک کپی شد!