عزاداری محرم در شیروان
رویداد‌ها > عزاداری محرم در شیروان
جزئیات رویداد
مذهبی
تاریخ شروع
1400/5/27
تاریخ اتمام
1400/5/27
آدرس
خراسان شمالی شهرستان شیروان
ساعات برگزاری
اهداف
عزاداری
برگزارکننده
پایگاه های فرهنگی اجتماعی شیروان
وضعیت
اجراشده
تماس
عزاداری محرم در شیروان

علم گردانی روز تاسوعادر مقابل منازل افرادی که در یک سال گذشته متوفی داشته اند
پایگاه فرهنگی اجتماعی محله سه یک آب شیروان

 

عزاداری رو تاسوعای حسینی جلوی مسجد. پایگاه فرهنگی اجتماعی منطقه۲۰متری هاشمی شهرستان شیروان.

Comments are closed.

لینک کپی شد!