فضاسازی محل و مسجد جهت برگزاری مراسم عزاداری ایام محرم محله سه یک آب شیروان
رویداد‌ها > فضاسازی محل و مسجد جهت برگزاری مراسم عزاداری ایام محرم محله سه یک آب شیروان
جزئیات رویداد
فرهنگی مذهبی
تاریخ شروع
1400/5/18
تاریخ اتمام
آدرس
استان خراسان شمال شهرستان شیروان پایگاه فرهنگی اجتماعی سه یک آب
ساعات برگزاری
اهداف
عزاداری محرم
برگزارکننده
امام پایگاه فرهنگی اجتماعی
وضعیت
در حال اجرا
تماس

Comments are closed.

لینک کپی شد!