نشست منطقه ای شبکه امامت خراسان جنوبی
رویداد‌ها > نشست منطقه ای شبکه امامت خراسان جنوبی
جزئیات رویداد
دومین نشست منطقه ای خراسان جنوبی
تاریخ شروع
99/11/28
تاریخ اتمام
99/12/5
آدرس
استان خراسان جنوبی
ساعات برگزاری
8 تا 15
اهداف
ارتقاء و تعالی شبکه امامت استان
برگزارکننده
راهیار استانی
وضعیت
اتمام نشست
تماس
نامعلوم
نشست منطقه ای شبکه امامت خراسان جنوبی

نشست ارتقاء شبکه امامت در چهار منطقه استان خراسان جنوبی با سخنرانی امامان جمعه و راهیار استانی و تجربه نگاری از هر شهرستان توسط یک امام و تشکیل گعهده های مباحثه در موضوعات مختلف در گروه های چند نفره

نشست چهار روزه شبکه امامت خراسان جنوبی:

روز اول: به میزبانی شهرستان درمیان

روز دوم:  به میزبانی  شهرستان بشرویه

روز سوم: به میزبانی شهرستان خزری

روز چهارم: به میزبانی شهرستان سربیشه

Comments are closed.

لینک کپی شد!