گروه سرود نوجوانان
رویداد‌ها > گروه سرود نوجوانان
جزئیات رویداد
فرهنگی
تاریخ شروع
1400/4/18
تاریخ اتمام
1400/4/18
آدرس
استان مازندران شهرستان بابل محله موزیرج جنوبی
ساعات برگزاری
اهداف
فرهنگی
برگزارکننده
امام محله
وضعیت
اجراشده
تماس
گروه سرود نوجوانان

تشکیل گروه سرود نوجوانان مسجد جامع علی النقی علیه السلام موزیرج

Comments are closed.

لینک کپی شد!