مسابقه رخ انتخابات
رویداد‌ها > مسابقه رخ انتخابات
جزئیات رویداد
رویداد سیاسی اجتماعی
تاریخ شروع
28/خرداد/1400
تاریخ اتمام
29/خرداد/1400
آدرس
استان قم شهرستان قم قرارگاه محله شهدای کامکار
ساعات برگزاری
اهداف
افزایش مشارکت حداکثری
برگزارکننده
قرارگاه محله شهدای کامکار
وضعیت
در حال انجام
تماس
مسابقه رخ انتخابات

به همت امام محله شهدای کامکار قم ، قرارگاه محله شهدای کامکار در راستای شرکت حداکثری در انتخابات اقدام به برگزاری مسابقه “رخ انتخابات” نموده است.

همراه با جوایز نفیس و ارزشمند

Comments are closed.

لینک کپی شد!