هم‌نشینی با جوانان؛ کاری که نگاه آنان را به روحانیت تغییر داد
رویداد‌ها > هم‌نشینی با جوانان؛ کاری که نگاه آنان را به روحانیت تغییر داد
جزئیات رویداد
تاریخ شروع
تاریخ اتمام
آدرس
ساعات برگزاری
اهداف
برگزارکننده
وضعیت
تماس
چهره به چهره با جوانان؛ کاری که نگاه آنان را به روحانیت تغییر داد

Comments are closed.

لینک کپی شد!