در هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر
رویداد‌ها > در هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر
جزئیات رویداد
رویداد اجتماعی
تاریخ شروع
1400/4/5
تاریخ اتمام
1400/4/10
آدرس
استان مازندران شهرستان بابل
ساعات برگزاری
اهداف
برگزارکننده
امام محله
وضعیت
اجراشده
تماس
در هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر
خدمات امام محله هفت تن بابل
۱_شرکت در جلسات NA
۲_مشاوره و مساعدت به خانواده های آسیب دیده از اعتیاد
_برگزاری کلاس های آموزشی در مسجد برای فرزندان آسیب دیده از اعتیاد
۴_سخنرانی های کوتاه در مورد مواد مخدر و راههای پیشگیری و مقابله با آن
۵_سرکشی به زندان و رسیدگی به مشکلات خانواده هایی که سرپرست یا فرزند آنها دچار اعتیاد شدند
۶- نصب بنرهای آموزشی در موضوع اعتیاد

Comments are closed.

لینک کپی شد!