نظام مسائل امام میانی در محله; نظام علمی-پژوهشی

نظام علمی – پژوهشی

| مواجه انسان با حقیقت |

 1. نیاز به ترویج روحیه جهاد علمی و روحیه استمرار کار علمی در میان دانش آموزان، دانشجویان و طلاب محله[۱]
 2. نیاز به گفتمان سازی در خصوص چشم انداز دستیابی ایران به مرجعیت علمی جهان در محله[۲]
 3. نیاز به گفتمان سازی درباره تولید علم به جای فرهنگ ترجمه[۳]
 4. نیاز به ترویج روحیه نوآوری و شجاعت علمی [۴]
 5. نیاز به شناسایی ، الگوسازی و تقدیر از نظریه پردازان ساکن در محله[۵]
 6. نیاز به ایجاد یا شناسایی و توانمندسازی حلقه های میانی علمی[۶]
 7. نیاز به گفتمان سازی در خصوص چشم انداز تبدیل ایران به قطب علمی جهان اسلام در محله[۷]
 8. نیاز به ترغیب دانش آموزان برای تحصیل در علوم پایه[۸]
 9. نیاز به تشکیل حلقه های میانی برای انجام تحقیقات بنیادی[۹]
 10. نیاز به گفتمان سازی و مطالبه گری پیرامون تحول و ارتقاء علوم انسانی در محله[۱۰]
 11. نیاز به عمق بخشی سطح شناخت معارف دینی در مردم محله[۱۱]
 12. نیاز به عمق بخشی سطح شناخت مبانی انقلاب اسلامی در مردم محله[۱۲]
 13. نیاز به تقویت جایگاه و منزلت علوم انسانی در میان دانشجویان و طلاب محله[۱۳]
 14. نیاز به شناسایی، هدایت و معرفی افراد مستعد و با انگیزه محله در حوزه علوم انسانی[۱۴]
 15. نیاز به گفتمان سازی و مطالبه گری در خصوص اصلاح و بازنگری متون علوم انسانی در محله[۱۵]
 16. نیاز به تولید متون کمک آموزشی برای طلاب، دانشجویان و دانش آموزان متوسطه[۱۶]
 17. نیاز به طراحی و پیشنهاد برنامه ها و روش های آموزشی نوین جهت آموزش علوم انسانی به دانشگاه ها، حوزه های علمیه و مدارس[۱۷]
 18. نیاز به ایجاد یا شناسایی و تقویت حلقه های میانی پژوهشی مرتبط با علوم انسانی در محله[۱۸]
 19. نیاز به آگاهی به روز امام محله از علوم پیشرفته و تشویق جوانان محله به فعالیت در آن عرصه[۱۹]
 20. نیاز به مطالبه گری به منظور اصلاح نظام پذیرش دانشجو و توجه ویژه به استعداد و علاقمندی دانشجویان در انتخاب رشته تحصیلی و افزایش ورود دانشجویان به دوره‌های تحصیلات تکمیلی.[۲۰]
 21. نیاز به گفتمان سازی در راستای تشویق دانشجویان برای شرکت در رشته های مورد علاقه خود و ورود به دوره های تحصیلات تکمیلی.[۲۱]
 22. نیاز به فعال سازی حلقه های میانی به منظور استعداد یابی و شناسایی علاقه مندی های دانشجویان جهت انتخاب رشته تحصیلی.[۲۲]
 23. نیاز به مطالبه گری به منظور ساماندهی و تقویت نظام های نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی و رتبه بندی در حوزه‌های علم و فناوری.[۲۳]
 24. نیاز به مطالبه گری جهت تأسیس و توسعه شهرک ها و پارک‌های علم و فناوری در محله.[۲۴]
 25. نیاز به مطالبه گری به منظور توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات تحصیل و تحقیق.[۲۵]
 26. نیاز به شناسایی نخبگان محله ، پرورش استعداد های درخشان و حفظ و جذب سرمایه های انسانی.[۲۶]
 27. نیاز به فعال سازی حلقه های میانی به منظور پرورش استعداد های درخشان در محله.[۲۷]
 28. نیاز به مطالبه گری و گفتمان سازی به منظور تقویت حاکمیت مبانی، ارزش‌ها، اخلاق و موازین اسلامی در بین دانشجویان محله.[۲۸]
 29. نیاز به فعال سازی حلقه های میانی به منظور تقویت حاکمیت مبانی، ارزش‌ها، اخلاق و موازین اسلامی در بین دانشجویان محله.[۲۹]
 30. نیاز به اهتمام ورزیدن امام محله نسبت به نظام تعلیم و تربیت اسلامی و توجه به اصل پرورش در کنار آموزش.[۳۰]
 31. نیاز به گفتمان سازی به منظور تربیت اساتید و دانشجویان مؤمن به اسلام، برخوردار از مکارم اخلاقی، عامل به احکام اسلامی، متعهد به انقلاب اسلامی و علاقمند به اعتلای کشور.[۳۱]
 32. نیاز به مطالبه گری به منظور حفظ موازین اسلامی و ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی در استفاده از علم و فناوری.[۳۲]
 • نیاز به گفتمان سازی به منظور حفظ موازین اسلامی و ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی در استفاده از علم و فناوری.[۳۳]
 1. نیاز به گفتمان سازی به منظور تقویت عزم ملی نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوری.[۳۴]
 2. نیاز به گفتمان سازی به منظور افزایش درک اجتماعی نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوری.[۳۵]
 3. نیاز به فعال سازی حلقه های میانی به منظور تقویت و گسترش گفتمان تولید علم و جنبش نرم‌افزاری در کشور.[۳۶]
 4. نیاز به گفتمان سازی توسط امام محله به منظور ارتقاء نشاط، امید، خودباوری، نوآوری نظام‌مند، شجاعت علمی و کار جمعی و وجدان کاری بین دانشجویان محله.[۳۷]
 5. نیاز به فعال سازی حلقه های میانی به منظور تشکیل کرسی‌های نظریه پردازی و تقویت فرهنگ کسب و کار دانش‌بنیان و تبادل آراء و تضارب افکار، آزاداندیشی علمی.[۳۸]
 6. نیاز به مطالبه گری به منظور ارتقاء منزلت و بهبود معیشت استادان، محققان و دانش‌پژوهان و اشتغال دانش آموختگان.[۳۹]
 7. نیاز به مطالبه گری به منظور احیاء تاریخ علمی و فرهنگی مسلمانان و ایران و الگوسازی از مفاخر و چهره‌های موفق عرصه علم و فناوری.[۴۰]
 8. نیاز به گفتمان سازی به منظور احیاء تاریخ علمی و فرهنگی مسلمانان و ایران و الگوسازی از مفاخر و چهره‌های موفق عرصه علم و فناوری.[۴۱]
 9. نیاز به فعال سازی حلقه های میانی احیاء تاریخ علمی و فرهنگی مسلمانان و ایران و الگوسازی از مفاخر و چهره‌های موفق عرصه علم و فناوری.[۴۲]
 10. نیاز به مطالبه گری و گفتمان سازی به منظور گسترش حمایت‌های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران و فعالیت‌های عرصه علم و فناوری.[۴۳]
 11. نیاز به مطالبه گری به منظور افزایش سهم علم و فناوری در اقتصاد و درآمد ملی.[۴۴]
 12. نیاز به مطالبه گری به منظور حمایت مادی و معنوی از فرآیند تبدیل ایده به محصول و افزایش سهم تولید محصولات.[۴۵]
 13. نیاز به مطالبه گری و گفتمان سازی به منظور تحکیم و تعمیق پیوند حوزه و دانشگاه و تقویت همکاری‌های مستمر راهبردی.[۴۶]
 14. نیاز به فعال سازی حلقه های میانی به منظور تحکیم و تعمیق پیوند حوزه و دانشگاه و تقویت همکاری‌های مستمر راهبردی.[۴۷]
 15. نیاز به مطالبه گری به منظور تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب سازی سطوح و رشته‌های تحصیلی.[۴۸]
 16. نیاز به فعال سازی حلقه های میانی به منظور تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب سازی سطوح و رشته‌های تحصیلی.[۴۹]
 17. نیاز به مطالبه گری به منظور افزایش نقش و مشارکت بخش‌های غیردولتی در حوزه علم و فناوری و ارتقاء سهم وقف و امور خیریه در این حوزه.[۵۰]
 18. نیاز به فعال سازی حلقه های میانی به منظور افزایش نقش و مشارکت بخش‌های غیردولتی در حوزه علم و فناوری و ارتقاء سهم وقف و امور خیریه در این حوزه.[۵۱]

[۱]سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)، بند۱: جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان با تأکید بر:

۱٫۱ –  تولید علم و توسعه نوآوری و نظریه پردازی.

۲٫۱ -ارتقاء جایگاه جهانی کشور در علم و فناوری و تبدیل ایران به قطب علمی و فناوری جهان اسلام.

۳٫۱ – توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی.

۴٫۱ –  تحول و ارتقاء علوم انسانی بویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقلاب اسلامی با: تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب افراد مستعد و با انگیزه، اصلاح و بازنگری در متون، برنامه‌ها و روش‌های آموزشی و ارتقاء کمی و کیفی مراکز و فعالیت‌های پژوهشی مربوط.

۵٫۱ –   دستیابی به علوم و فناوری‌های پیشرفته با سیاستگذاری و برنامه ریزی ویژه.

[۲] سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)، بند۱: جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان با تأکید بر:

۱٫۱ –  تولید علم و توسعه نوآوری و نظریه پردازی.

۲٫۱ -ارتقاء جایگاه جهانی کشور در علم و فناوری و تبدیل ایران به قطب علمی و فناوری جهان اسلام.

۳٫۱ – توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی.

۴٫۱ –  تحول و ارتقاء علوم انسانی بویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقلاب اسلامی با: تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب افراد مستعد و با انگیزه، اصلاح و بازنگری در متون، برنامه‌ها و روش‌های آموزشی و ارتقاء کمی و کیفی مراکز و فعالیت‌های پژوهشی مربوط.

۵٫۱ –   دستیابی به علوم و فناوری‌های پیشرفته با سیاستگذاری و برنامه ریزی ویژه.

[۳] سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)، بند۱٫۱: جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان با تأکید بر:

۱٫۱ –  تولید علم و توسعه نوآوری و نظریه پردازی.

[۴] سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)، بند۱٫۱: جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان با تأکید بر:

۱٫۱ –  تولید علم و توسعه نوآوری و نظریه پردازی.

[۵] سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)، بند۱٫۱: جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان با تأکید بر:

۱٫۱ –  تولید علم و توسعه نوآوری و نظریه پردازی.

[۶] سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)، بند۱٫۲: جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان با تأکید بر: …

۲٫۱ -ارتقاء جایگاه جهانی کشور در علم و فناوری و تبدیل ایران به قطب علمی و فناوری جهان اسلام.

[۷] سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)، بند۱٫۲: جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان با تأکید بر: …

۲٫۱ -ارتقاء جایگاه جهانی کشور در علم و فناوری و تبدیل ایران به قطب علمی و فناوری جهان اسلام.

[۸] سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)، بند۱٫۳: جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان با تأکید بر: …

۳٫۱ – توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی.

[۹] سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)، بند۱٫۳:  جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان با تأکید بر: …

۳٫۱ – توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی.

[۱۰] سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)، بند۱٫۴: جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان با تأکید بر: …

۴٫۱ –  تحول و ارتقاء علوم انسانی بویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقلاب اسلامی با: تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب افراد مستعد و با انگیزه، اصلاح و بازنگری در متون، برنامه‌ها و روش‌های آموزشی و ارتقاء کمی و کیفی مراکز و فعالیت‌های پژوهشی مربوط.

[۱۱] سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)، بند۱٫۴: جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان با تأکید بر: …

۴٫۱ –  تحول و ارتقاء علوم انسانی بویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقلاب اسلامی با: تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب افراد مستعد و با انگیزه، اصلاح و بازنگری در متون، برنامه‌ها و روش‌های آموزشی و ارتقاء کمی و کیفی مراکز و فعالیت‌های پژوهشی مربوط.

[۱۲] سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)، بند۱٫۴: جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان با تأکید بر: …

۴٫۱ –  تحول و ارتقاء علوم انسانی بویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقلاب اسلامی با: تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب افراد مستعد و با انگیزه، اصلاح و بازنگری در متون، برنامه‌ها و روش‌های آموزشی و ارتقاء کمی و کیفی مراکز و فعالیت‌های پژوهشی مربوط.

[۱۳] سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)، بند۱٫۴: جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان با تأکید بر: …

۴٫۱ –  تحول و ارتقاء علوم انسانی بویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقلاب اسلامی با: تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب افراد مستعد و با انگیزه، اصلاح و بازنگری در متون، برنامه‌ها و روش‌های آموزشی و ارتقاء کمی و کیفی مراکز و فعالیت‌های پژوهشی مربوط.

[۱۴] سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)، بند۱٫۴: جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان با تأکید بر: …

۴٫۱ –  تحول و ارتقاء علوم انسانی بویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقلاب اسلامی با: تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب افراد مستعد و با انگیزه، اصلاح و بازنگری در متون، برنامه‌ها و روش‌های آموزشی و ارتقاء کمی و کیفی مراکز و فعالیت‌های پژوهشی مربوط.

[۱۵] سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)، بند۱٫۴: جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان با تأکید بر: …

۴٫۱ –  تحول و ارتقاء علوم انسانی بویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقلاب اسلامی با: تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب افراد مستعد و با انگیزه، اصلاح و بازنگری در متون، برنامه‌ها و روش‌های آموزشی و ارتقاء کمی و کیفی مراکز و فعالیت‌های پژوهشی مربوط.

[۱۶] سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)، بند۱٫۴: جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان با تأکید بر: …

۴٫۱ –  تحول و ارتقاء علوم انسانی بویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقلاب اسلامی با: تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب افراد مستعد و با انگیزه، اصلاح و بازنگری در متون، برنامه‌ها و روش‌های آموزشی و ارتقاء کمی و کیفی مراکز و فعالیت‌های پژوهشی مربوط.

[۱۷] سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)، بند۱٫۴: جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان با تأکید بر: …

۴٫۱ –  تحول و ارتقاء علوم انسانی بویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقلاب اسلامی با: تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب افراد مستعد و با انگیزه، اصلاح و بازنگری در متون، برنامه‌ها و روش‌های آموزشی و ارتقاء کمی و کیفی مراکز و فعالیت‌های پژوهشی مربوط.

[۱۸] سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)، بند۱٫۴: جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان با تأکید بر: …

۴٫۱ –  تحول و ارتقاء علوم انسانی بویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقلاب اسلامی با: تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب افراد مستعد و با انگیزه، اصلاح و بازنگری در متون، برنامه‌ها و روش‌های آموزشی و ارتقاء کمی و کیفی مراکز و فعالیت‌های پژوهشی مربوط.

[۱۹] سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)، بند۱٫۵: جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان با تأکید بر: …

۵٫۱ –   دستیابی به علوم و فناوری‌های پیشرفته با سیاستگذاری و برنامه ریزی ویژه.

[۲۰] سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)، بند۲٫۲: بهینه سازی عملکرد و ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور به منظور دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز و شکوفایی علمی با تأ‌کید بر:

۲/۲ – اصلاح نظام پذیرش دانشجو و توجه ویژه به استعداد و علاقمندی دانشجویان در انتخاب رشته تحصیلی و افزایش ورود دانشجویان به دوره‌های تحصیلات تکمیلی.

[۲۱] سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)، بند۲٫۲: بهینه سازی عملکرد و ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور به منظور دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز و شکوفایی علمی با تأ‌کید بر:

۲/۲ – اصلاح نظام پذیرش دانشجو و توجه ویژه به استعداد و علاقمندی دانشجویان در انتخاب رشته تحصیلی و افزایش ورود دانشجویان به دوره‌های تحصیلات تکمیلی.

[۲۲] سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)، بند۲٫۲: بهینه سازی عملکرد و ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور به منظور دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز و شکوفایی علمی با تأ‌کید بر:

۲/۲ – اصلاح نظام پذیرش دانشجو و توجه ویژه به استعداد و علاقمندی دانشجویان در انتخاب رشته تحصیلی و افزایش ورود دانشجویان به دوره‌های تحصیلات تکمیلی.

[۲۳] سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)، بند۲٫۳: بهینه سازی عملکرد و ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور به منظور دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز و شکوفایی علمی با تأ‌کید بر:

۳/۲- ساماندهی و تقویت نظام های نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی و رتبه بندی در حوزه‌های علم و فناوری.

[۲۴] سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)، بند۲٫۵: بهینه سازی عملکرد و ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور به منظور دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز و شکوفایی علمی با تأ‌کید بر:

۵/۲- حمایت از تأسیس و توسعه شهرک ها و پارک‌های علم و فناوری.

[۲۵] سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)، بند۲٫۶: بهینه سازی عملکرد و ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور به منظور دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز و شکوفایی علمی با تأ‌کید بر:

۶/۲- توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات تحصیل و تحقیق در آموزش عالی در سراسر کشور.

[۲۶] سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)، بند۲٫۷: بهینه سازی عملکرد و ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور به منظور دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز و شکوفایی علمی با تأ‌کید بر:

۷/۲- شناسایی نخبگان، پرورش استعدادهای درخشان و حفظ و جذب سرمایه‌های انسانی.

[۲۷] سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)، بند۲٫۷: بهینه سازی عملکرد و ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور به منظور دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز و شکوفایی علمی با تأ‌کید بر:

۷/۲- شناسایی نخبگان، پرورش استعدادهای درخشان و حفظ و جذب سرمایه‌های انسانی.

[۲۸] سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)، بند۳:حاکمیت مبانی، ارزش‌ها، اخلاق و موازین اسلامی در نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری و تحقق دانشگاه اسلامی با تأکید بر:

۱-۳- اهتمام به نظام تعلیم و تربیت اسلامی و اصل پرورش در کنار آموزش و پژوهش و ارتقاء سلامت روحی و معنوی دانش پژوهان و آگاهی‌ها و نشاط سیاسی آنان.

۲-۳- تربیت اساتید و دانشجویان مؤمن به اسلام، برخوردار از مکارم اخلاقی، عامل به احکام اسلامی، متعهد به انقلاب اسلامی و علاقمند به اعتلای کشور.

۳-۳- حفظ موازین اسلامی و ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی در استفاده از علم و فناوری.

[۲۹] سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)، بند۳:حاکمیت مبانی، ارزش‌ها، اخلاق و موازین اسلامی در نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری و تحقق دانشگاه اسلامی با تأکید بر:

۱-۳- اهتمام به نظام تعلیم و تربیت اسلامی و اصل پرورش در کنار آموزش و پژوهش و ارتقاء سلامت روحی و معنوی دانش پژوهان و آگاهی‌ها و نشاط سیاسی آنان.

۲-۳- تربیت اساتید و دانشجویان مؤمن به اسلام، برخوردار از مکارم اخلاقی، عامل به احکام اسلامی، متعهد به انقلاب اسلامی و علاقمند به اعتلای کشور.

۳-۳- حفظ موازین اسلامی و ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی در استفاده از علم و فناوری.

[۳۰] سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)، بند۱/۳:حاکمیت مبانی، ارزش‌ها، اخلاق و موازین اسلامی در نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری و تحقق دانشگاه اسلامی با تأکید بر:

۱-۳- اهتمام به نظام تعلیم و تربیت اسلامی و اصل پرورش در کنار آموزش و پژوهش و ارتقاء سلامت روحی و معنوی دانش پژوهان و آگاهی‌ها و نشاط سیاسی آنان.

[۳۱] سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)، بند۲/۳:حاکمیت مبانی، ارزش‌ها، اخلاق و موازین اسلامی در نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری و تحقق دانشگاه اسلامی با تأکید بر:

۲-۳- تربیت اساتید و دانشجویان مؤمن به اسلام، برخوردار از مکارم اخلاقی، عامل به احکام اسلامی، متعهد به انقلاب اسلامی و علاقمند به اعتلای کشور.

[۳۲] سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)، بند۳/۳:حاکمیت مبانی، ارزش‌ها، اخلاق و موازین اسلامی در نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری و تحقق دانشگاه اسلامی با تأکید بر:

۳/۳- حفظ موازین اسلامی و ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی در استفاده از علم و فناوری.

[۳۳] سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)، بند۳/۳:حاکمیت مبانی، ارزش‌ها، اخلاق و موازین اسلامی در نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری و تحقق دانشگاه اسلامی با تأکید بر:

۳/۳- حفظ موازین اسلامی و ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی در استفاده از علم و فناوری.

[۳۴] سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)، بند۴:تقویت عزم ملی و افزایش درک اجتماعی نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوری:

۱-۴- تقویت و گسترش گفتمان تولید علم و جنبش نرم‌افزاری در کشور.

۲-۴- ارتقاء روحیه نشاط، امید، خودباوری، نوآوری نظام‌مند، شجاعت علمی و کار جمعی و وجدان کاری.

۳-۴- تشکیل کرسی‌های نظریه پردازی و تقویت فرهنگ کسب و کار دانش‌بنیان و تبادل آراء و تضارب افکار، آزاداندیشی علمی.

۴-۴- ارتقاء منزلت و بهبود معیشت استادان، محققان و دانش‌پژوهان و اشتغال دانش آموختگان.

۵-۴- احیاء تاریخ علمی و فرهنگی مسلمانان و ایران و الگوسازی از مفاخر و چهره‌های موفق عرصه علم و فناوری.

۶-۴- گسترش حمایت‌های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران و فعالیت‌های عرصه علم و فناوری.

[۳۵] سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)، بند۴:تقویت عزم ملی و افزایش درک اجتماعی نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوری:

۱-۴- تقویت و گسترش گفتمان تولید علم و جنبش نرم‌افزاری در کشور.

۲-۴- ارتقاء روحیه نشاط، امید، خودباوری، نوآوری نظام‌مند، شجاعت علمی و کار جمعی و وجدان کاری.

۳-۴- تشکیل کرسی‌های نظریه پردازی و تقویت فرهنگ کسب و کار دانش‌بنیان و تبادل آراء و تضارب افکار، آزاداندیشی علمی.

۴-۴- ارتقاء منزلت و بهبود معیشت استادان، محققان و دانش‌پژوهان و اشتغال دانش آموختگان.

۵-۴- احیاء تاریخ علمی و فرهنگی مسلمانان و ایران و الگوسازی از مفاخر و چهره‌های موفق عرصه علم و فناوری.

۶-۴- گسترش حمایت‌های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران و فعالیت‌های عرصه علم و فناوری.

[۳۶] سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)، بند۱/۴:تقویت عزم ملی و افزایش درک اجتماعی نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوری:

۱-۴- تقویت و گسترش گفتمان تولید علم و جنبش نرم‌افزاری در کشور.

[۳۷] سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)، بند۲/۴:تقویت عزم ملی و افزایش درک اجتماعی نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوری:

۲-۴- ارتقاء روحیه نشاط، امید، خودباوری، نوآوری نظام‌مند، شجاعت علمی و کار جمعی و وجدان کاری.

[۳۸] سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)، بند۳/۴:تقویت عزم ملی و افزایش درک اجتماعی نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوری:

۳-۴- تشکیل کرسی‌های نظریه پردازی و تقویت فرهنگ کسب و کار دانش‌بنیان و تبادل آراء و تضارب افکار، آزاداندیشی علمی.

[۳۹] سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)، بند۴/۴:تقویت عزم ملی و افزایش درک اجتماعی نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوری:

۴-۴- ارتقاء منزلت و بهبود معیشت استادان، محققان و دانش‌پژوهان و اشتغال دانش آموختگان.

[۴۰] سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)، بند۵/۴:تقویت عزم ملی و افزایش درک اجتماعی نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوری:

۵-۴- احیاء تاریخ علمی و فرهنگی مسلمانان و ایران و الگوسازی از مفاخر و چهره‌های موفق عرصه علم و فناوری.

 

[۴۱] سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)، بند۵/۴:تقویت عزم ملی و افزایش درک اجتماعی نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوری:

۵-۴- احیاء تاریخ علمی و فرهنگی مسلمانان و ایران و الگوسازی از مفاخر و چهره‌های موفق عرصه علم و فناوری.

[۴۲] سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)، بند۵/۴:تقویت عزم ملی و افزایش درک اجتماعی نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوری:

۵-۴- احیاء تاریخ علمی و فرهنگی مسلمانان و ایران و الگوسازی از مفاخر و چهره‌های موفق عرصه علم و فناوری.

[۴۳] سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)، بند۶/۴:تقویت عزم ملی و افزایش درک اجتماعی نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوری:

۶-۴- گسترش حمایت‌های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران و فعالیت‌های عرصه علم و فناوری.

[۴۴] سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)، بند۵:ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخش‌ها با تأکید بر:

۱-۵- افزایش سهم علم و فناوری در اقتصاد و درآمد ملی، ازدیاد توان ملی و ارتقاء کارآمدی.

۲-۵- حمایت مادی و معنوی از فرآیند تبدیل ایده به محصول و افزایش سهم تولید محصولات و خدمات مبتنی بر دانش پیشرفته و فناوری داخلی در تولید ناخالص داخلی با هدف دستیابی به سهم ۵۰ درصد.

۳-۵- تحکیم و تعمیق پیوند حوزه و دانشگاه و تقویت همکاری‌های مستمر راهبردی.

۴-۵- تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب سازی سطوح و رشته‌های تحصیلی با نقشه جامع علمی کشور و نیازهای تولید و اشتغال.

۵-۵- تعیین اولویت‌ها در آموزش و پژوهش با توجه به مزیت‌ها، ظرفیت‌ها و نیازهای کشور و الزامات نیل به جایگاه اول علمی و فناوری در منطقه.

۶-۵- حمایت از مالکیت فکری و معنوی و تکمیل زیرساخت‌ها و قوانین و مقررات مربوط.

۷-۵- افزایش نقش و مشارکت بخش‌های غیردولتی در حوزه علم و فناوری و ارتقاء سهم وقف و امور خیریه در این حوزه.

۸-۵- توسعه و تقویت شبکه‌های ارتباطات ملی و فراملی میان دانشگاه‌ها، مراکز علمی، دانشمندان و پژوهشگران و بنگاه‌های توسعه فناوری و نوآوری داخلی و خارجی و گسترش همکاری‌ها در سطوح دولتی و نهادهای مردمی با اولویت کشورهای اسلامی.

[۴۵] سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)، بند۲/۵:ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخش‌ها با تأکید بر:

۲-۵- حمایت مادی و معنوی از فرآیند تبدیل ایده به محصول و افزایش سهم تولید محصولات و خدمات مبتنی بر دانش پیشرفته و فناوری داخلی در تولید ناخالص داخلی با هدف دستیابی به سهم ۵۰ درصد.

[۴۶] سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)، بند۵:ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخش‌ها با تأکید بر:

۳-۵- تحکیم و تعمیق پیوند حوزه و دانشگاه و تقویت همکاری‌های مستمر راهبردی.

[۴۷] سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)، بند۳/۵:ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخش‌ها با تأکید بر:

۳-۵- تحکیم و تعمیق پیوند حوزه و دانشگاه و تقویت همکاری‌های مستمر راهبردی.

[۴۸] سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)، بند۴/۵:ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخش‌ها با تأکید بر:

۴-۵- تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب سازی سطوح و رشته‌های تحصیلی با نقشه جامع علمی کشور و نیازهای تولید و اشتغال.

[۴۹] سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)، بند۴/۵:ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخش‌ها با تأکید بر:

۴-۵- تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب سازی سطوح و رشته‌های تحصیلی با نقشه جامع علمی کشور و نیازهای تولید و اشتغال.

[۵۰] سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)، بند۵:ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخش‌ها با تأکید بر:

۷-۵- افزایش نقش و مشارکت بخش‌های غیردولتی در حوزه علم و فناوری و ارتقاء سهم وقف و امور خیریه در این حوزه.

[۵۱] سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)، بند۵:ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخش‌ها با تأکید بر:

۷-۵- افزایش نقش و مشارکت بخش‌های غیردولتی در حوزه علم و فناوری و ارتقاء سهم وقف و امور خیریه در این حوزه.

لینک کپی شد!