مدیر دفتر بانوان بنیاد هدایت خبر داد:

معرفی امامان محله موفق در حوزه فعالیت‌های بانوان

معرفی امامان محله موفق در حوزه فعالیت‌های بانوان
بنیاد هدایت
0
۱۱ بهمن ۱۳۹۹

مدیر دفتر بانوان بنیاد هدایت با بیان اینکه فعالیت بانوان در مسجد که نیمی از مخاطبان امام را تشکیل می‌دهند، باید به عنوان یک موضوع مهم برای امام محله مطرح باشد، گفت: امامان محله موفق در حوزه فعالیت‌های بانوان معرفی می‌شوند.
به گزارش روابط عمومی بنیاد هدایت، معصومه سهرابی، مدیر دفتر بانوان بنیاد هدایت، با اشاره به ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی بانوان در جامعه گفت: فعالیت بانوان در مسجد که نیمی از مخاطبین امام را تشکیل می‌دهند، باید به عنوان یک موضوع مهم برای امام محله مطرح باشد.
وی در ادامه افزود: امام با درک ضرورت و اهمیت بانوان در مسجد به عنوان عنصر اثرگذار در خانواده و جامعه همواره باید دغدغه مند کار و فعالیت برای ایشان باشد.
سهرابی اظهار داشت: یکی از راهکارهای ارتقاء امام محله در حوزه فعالیت‌های خواهران ایجاد الگوی موفق از امامان فعال در این حوزه است.
وی ادامه داد: به این منظور سعی کرده‌ایم، الگوهای موفق در این زمینه معرفی شوند، ابتدا با بیش از ۲۰ امام موفق که از سوی راهیاران منطقه‌ای معرفی شده بودند، مصاحبه شد و این مصاحبه‌ها در چندین سطح مورد ارزشیابی قرار گرفت.
مدیر دفتر بانوان بنیاد هدایت ابراز داشت: شاخصه‌های بررسی شده در موضوعات خانواده، سبک زندگی، میزان اهمیت به مخاطب زن و اشتغال خواهران، کاهش آسیب‌های اجتماعی ایشان و استفاده از مشارکت همسر امام در فعالیت‌های مسجد محله است.
وی در پایان گفت: رسانه بهترین ابزار برای الگوسازی است، ازاین‌رو مصاحبه ۱۴ تن از برترین امام محلات فعال در حوزه زنان با هدف الگوسازی امام موفق در حوزه فعالیت‌های زنان در اختیار مرکز رسانه بنیاد هدایت قرار گرفت تا در قالب‌های مختلف رسانه‌ای از جمله تهیه مستند، کلیپ، درج گفتگو و مصاحبه در خبرگزاری‌ها و … اقدام شود که این اقدامات آغاز شده و در حال انجام است.

نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!