همایونفر:

ایده سیاستی سند ملی مسجد، تحقق «مسجد جامعه پرداز» است

ایده سیاستی سند ملی مسجد، تحقق «مسجد جامعه پرداز» است
مجتبی عظیمی
0
۲۴ مهر ۱۴۰۰

مروری بر گفت و گوی دکتر محمد همایونفر دبیر کمیته تخصصی تدوین سند ملی مسجد با اصحاب رسانه

نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!