فیلم | تبیین ویژگی‌های امام از سوی حضرت آیت الله موسوی جزایری

فیلم | تبیین ویژگی‌های امام از سوی حضرت آیت الله موسوی جزایری
بنیاد هدایت
0
۲۰ مرداد ۱۴۰۰

امام کسی است که خودش را برای خدا حبس کرده و لحظه‌ای از حضرت حق جدا نمی شود.

 

نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!