رویداد‌ها
اخبار رویداد‌ها
آیا نیازمند کمک برای برگزاری برنامه و رویداد در مسجد شهر یا روستای خود هستید
با دوستان خود در مرکز توانمندسازی یارا تماس بگیرید. الگوها و پیشنهادهای خوبی داریم. بسته های محتوایی متنوعی را هم تدارک دیده ایم
۰۲۵۹ ۱۰۰۰۹۶۵۰
events@bonyadehedayat.com
از اخبار رویدادها با خبر شوید

لینک کپی شد!