روایت گعده صمیمی با راهیاران

فیلم| گعده صمیمی مدیر عامل بنیاد هدایت با راهیاران استانهای همدان، مرکزی و قم

فیلم| گعده صمیمی مدیر عامل بنیاد هدایت با راهیاران استانهای همدان، مرکزی و قم
بنیاد هدایت
0
۰۴ خرداد ۱۴۰۱

روایت گعده صمیمی
مدیر عامل بنیاد هدایت با راهیاران
ارائه برنامه ۶ ماهه
استانهای همدان، مرکزی و قم

نشست هم‌اندیشی شهید طالبی ره
اردیبهشت ۱۴۰۱
شهر مقدس قم

نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!