روایت گعده صمیمی با راهیاران

فیلم| گعده صمیمی مدیر عامل بنیاد هدایت با راهیاران استانهای خوزستان و لرستان

فیلم| گعده صمیمی مدیر عامل بنیاد هدایت با راهیاران استانهای خوزستان و لرستان
بنیاد هدایت
0
۰۹ خرداد ۱۴۰۱

روایت گعده صمیمی
مدیر عامل بنیاد هدایت با راهیاران
ارائه برنامه ۶ ماهه
استانهای خوزستان و لرستان

نشست هم‌اندیشی شهید طالبی ره
اردیبهشت ۱۴۰۱
شهر مقدس قم

نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!