روایت گعده صمیمی با راهیاران

فیلم| گعده صمیمی مدیر عامل بنیاد هدایت با راهیاران استانهای خراسانات

فیلم| گعده صمیمی مدیر عامل بنیاد هدایت با راهیاران استانهای خراسانات
بنیاد هدایت
0
۱۰ خرداد ۱۴۰۱

روایت گعده صمیمی
مدیر عامل بنیاد هدایت با راهیاران
ارائه برنامه ۶ ماهه
استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

نشست هم‌اندیشی شهید طالبی ره

اردیبهشت ۱۴۰۱

شهر مقدس قم

 

نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!