کتاب تبیین با نور قرآن ـ سه جلد

کتاب تبیین با نور قرآن ـ سه جلد
کاربر 102
0
۰۸ تیر ۱۴۰۱

تبیین همیشه در تاریخ پراهمیت بوده اما در عصر حاضر اهمیت بیشتری پیدا کرده است تا جایی که رهبر حکیم انقلاب، فرمان «جهاد تبیین» را صادر کرده و آن را فریضه‌ای قطعی و فوری نامیده‌اند.
حال که رمضان ماه قرآن است و قرآن کتاب تبیین، و جهاد تبیین نیز فریضه‌ای قطعی و فوری؛ بسیار مناسب است که در این ماه مباحث تبیینی از قرآن برای مردم بیان شود. در کتاب حاضر ۳۰ موضوع تبیینی با الهام از ۳۰ آیه از ۳۰ جزء قرآن انتخاب شده که به صورت مختصر به برخی از مهمترین مسائل تبیینی اشاره می‌کند.
این کتاب در سه جلد به تعریف و لوازم تبیین و موضوعات نیازمند تبیین پرداخته است.

دریافت جلد ۱دریافت جلد ۲دریافت جلد ۳ 

نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!