معرفی کتاب

ارمغان؛ دستاوردهای انقلاب اسلامی در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی

ارمغان؛ دستاوردهای انقلاب اسلامی در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی
کاربر 102
0
۱۲ تیر ۱۴۰۱

از ابتدای انقلاب اسلامی یکی از تلاش های دشمن این بوده است که به ملت ایران اسلامی تلقین کند که انقلاب اسلامی، دستاوردهای مهمی نداشته و هر چه که از عمر انقلاب، می گذرد این تلقینات، افزایش یافته است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی با شناخت دقیق این هجمه نرم و جنگ فرهنگی، همواره با برشمردن دستاوردهای انقلاب اسلامی، امید نسبت به آینده حتمی روشن انقلاب اسلامی و ایران اسلامی را در مخاطبان خود تقویت کرده است.

زمانی پیشرفت ها و دستاورد های انقلاب به خوبی فهمیده می شود که موانع پیش روی نظام در کنار امکانات و ظرفیت های آن سنجیده شود.
بر این اساس کتاب حاضر به بررسی چهار عنصر پرداخته است: اهداف، امکانات، موانع، و دستاوردهای انقلاب اسلامی.
بخش اول کتاب درباره برخی از کلیات مرتبط با موضوع دستاوردها و رابطه آن با کارآمدی می باشد که مطالعه آن برای استفاده بهتر بخشهای دیگر کتاب لازم است. در بخش پایانی کتاب حاضر، به عدم دستیابی به نتایج مطلوب در برخی از عرصه ها پرداخته شده است.

معرفی و خرید آنلاین کتاب

نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!