سومین نشست هیئت امنای بنیاد هدایت

سومین نشست هیئت امنای بنیاد هدایت
بنیاد هدایت
0
۳۱ خرداد ۱۴۰۱

گزارش تصویری؛ سومین نشست هیئت امناء بنیاد هدایت قم- خرداد۱۴۰۱

گزارش تصویری؛ سومین نشست هیئت امناء بنیاد هدایت قم- خرداد۱۴۰۱

گزارش تصویری؛ سومین نشست هیئت امناء بنیاد هدایت قم- خرداد۱۴۰۱

گزارش تصویری؛ سومین نشست هیئت امناء بنیاد هدایت قم- خرداد۱۴۰۱

 

نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!