دکتر عاملی خبر داد:

مشخص شدن دستگاه‌های اصلی تدوین ۴ سند مسجد، وقف، مهدویت و امور فرهنگی امنیت عمومی/ بررسی چارچوب و آئین نامه تدوین اسناد استانی برش مهندسی فرهنگی

مشخص شدن دستگاه‌های اصلی تدوین ۴ سند مسجد، وقف، مهدویت و امور فرهنگی امنیت عمومی/ بررسی چارچوب و آئین نامه تدوین اسناد استانی برش مهندسی فرهنگی
بنیاد هدایت
0
۰۵ مرداد ۱۳۹۹

جلسه ششم ستاد هماهنگی مهندسی فرهنگی کشور به ریاست دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد هدایت؛ دکتر سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در تشریح مصوبات این جلسه با بیان اینکه در در دستور اول جلسه اسناد ملی چهار حوزه فرهنگ تعیین تکلِیف شد، اظهار داشت: در کشور بیش از ۷۰ هزار مسجد داریم که ظرفیت بزرگی برای ابعاد معنوی و اجتماعی کشور است که نیازمند توجه و  سیاستگذاری است. لذا در این  امور مساجد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و سازمان تبلیغات اسلامی متولی تدوین سند ملی “گسترش و تقویت نهاد مسجد و سامان بخشی و راهبری آن” با همکاری ۱۱ دستگاه دیگر که در حوزه مسجد مسئولیت دارند شد.

وی با بیان اینکه سند ملی وقف  و امور خیریه نیز در نقشه مهندسی فرهنگی کشور پیش بینی شده است، گفت: سازمان اوقاف و امور خیریه کشور نیز مسئول تدوین این سند هم به لحاظ ساماندهی و سیاستگذاری دارایی های وقف کشور و هم به لحاظ تنوع بخشی در حوزه وقف مانند وقف علمی یا وقف هنری و انواع وقف هایی که امروز در سطح ملی و ایرانیان خارج از کشور علاقه مند به مشارکت در آن هستند شد.

دکتر عاملی:  سازمان تبلیغات اسلامی متولی تدوین سند ملی “گسترش و تقویت نهاد مسجد و سامان بخشی و راهبری آن” با همکاری ۱۱ دستگاه دیگر که در حوزه مسجد مسئولیت دارند شد.

دکتر عاملی در ادامه با اشاره به سند ملی امور فرهنگی و امنیت عمومی و اجتماعی که دستور دیگر جلسه بود تصریح کرد: وزارت کشور و شورای اجتماعی این وزارتخانه مسئول اصلی تدوین این سند شدند.
وی اضافه کرد: بحث احساس امنیت و تقویت حوزه های اعتماد عمومی موضوع خیلی مهمی است که در میان شاخص های عمومی مهمترین شاخص احساس امنیت است و عواملی که به هر دلیلی مخدوش کننده این حوزه است باید بر طرف شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی سند توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار را دیگر  سندی ذکر کرد که  مورد بررسی در جلسه قرار گرفت و گفت: مسئول اصلی تدوین این سند مرکز مدیریت حوزه علمیه شد و مجموعه های متعددی مانند صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه فرهنگ انتظار موثر هستند که علاوه بر دستگاه محور(مرکز مدیریت حوزه علمیه) در تدوین این سند مشارکت خواهند داشت.

بحث احساس امنیت و تقویت حوزه های اعتماد عمومی موضوع خیلی مهمی است که در میان شاخص های عمومی مهمترین شاخص احساس امنیت است و عواملی که به هر دلیلی مخدوش کننده این حوزه است باید بر طرف شود.

دکتر عاملی دستور دوم جلسه ستاد را تدوین چارچوب و آئین نامه تدوین اسناد استانی برش نقشه مهندسی فرهنگی بیان کرد و گفت: در میان اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی برای سند مهندسی فرهنگی پیش بینی شده است که تا سطح استان ها برای آن برنامه ریزی یکپارچه و ماموریت گرایی برای جلوگیری از کارهای موازی شود.
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران اضافه کرد: چارچوب این سند در جلسه مورد بررسی قرار گرفت که تصویب نهایی آن به جلسه آینده ستاد هماهنگی مهندسی فرهنگی کشور موکول شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: در میان اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی برای سند مهندسی فرهنگی پیش بینی شده است که تا سطح استان ها برای آن برنامه ریزی یکپارچه و ماموریت گرایی برای جلوگیری از کارهای موازی شود.

بررسی پیامدهای فرهنگی شرایط کرونا
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین از بررسی پیامدهای فرهنگی شرایط کرونا پیش از دستور اصلی جلسه ستاد خبر داد و گفت: اینکه دستگاه های فرهنگی مانند حوزه های علمیه و دانشگاه ها چه مشارکتی و نقش آفرینی برای تقویت فرهنگی عمومی در شرایط کرونا و پسا کرونا می توانند داشته باشند از اهم محورهای این موضوع بود.
وی افزود: همچنین از ایثارگری طلاب حوزه های علمیه که در کنار مدافعان سلامت در رسیدگی به بیماران در بیمارستان ها و امور خانواده های درگیر با بیماری کرونا و دفن درگذشتگان در اثر این بیماری مانند طلاب رزمی – تبلیغی در دفاع مقدس در عملیات ها و … مشارکت داشتند در جلسه تقدیر و تشکر به عمل آمد.

منبع: سایت شورای عالی انقلاب فرهنگی

نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!