مدیر تبلیغات اسلامی بدره تصریح کرد؛

نقش مؤثر برگزاری مهرواره ها در ارتقاء امامان جماعت

نقش مؤثر برگزاری مهرواره ها در ارتقاء امامان جماعت
رضا رفیعی‌مهر
0
۲۱ بهمن ۱۴۰۰

حجت الاسلام ناظری گفت: مهرواره های محله همدل و اوج که بر اساس دغدغه رهبر معظم انقلاب و با تدبیر بنیاد هدایت شکل گرفت، نقش مؤثری را در ارتقاء امامان جماعت ایفا کرد.

حجت الاسلام ناظری برنامه های بنیاد هدایت را در ارتقاء توانمندی امامان سودمند ارزیابی کرد و گفت با فراگیری کرونا فرمایشات رهبری و مهرواره های بنیاد هدایت سرنخ هایی برای ارتقاء کارکرد های اجتماعی امامان شد.

حجت الاسلام سلطان علی ناظری مدیر تبلیغات اسلامی شهرستان بدره استان ایلام در گفت و گو با خبرنگار مرکز رسانه بنیاد هدایت برگزاری مهرواره های مختلف از سوی بنیاد هدایت را سودمند ارزیابی کرد و گفت: این برنامه ها و مهرواره هایی که بنیاد هدایت در این سال ها به اجرا گذاشته است در ارتقاء امامان بسیار تأثیر گذار بوده است.

مدیر تبلیغات شهرستان بدره ادامه داد: در دوران کرونا که مساجد تعطیل شد، کارکرد روحانی را از مسجد به محله کشاندیم. مساجد تعطیل شدند ولی فعالیت روحانیون متوقف نشد و فرمایشات رهبری و برگزاری این مهرواره ها سرنخ هایی برای ارتقاء کارکرد های اجتماعی امامان شد.

حجت الاسلام ناظری افزود: در روزهای اولیه کرونا که باعث تعطیلی کسب و کار هاشد و برخی از مشاغل آسیب دیدند و تعطیل شدند، ما از طریق کمک های مؤمنانه در جلسه ای که در شهرستان داشتیم کمک های خوبی جمع شد و صندوقی برای رسیدگی به این اقشار آسیب دیده تشکیل شد و به این افراد وام ۱ تا ۵ میلیونی و همچنین کمک های بلا عوض پرداخت کردیم.

وی به نقل یک خاطره شیرین در این زمینه پرداخت و گفت: در یک مورد جوان متأهلی که فلافلی داشت و به خاطر کرونا بیکار شده بود و شاید اصلا اهل مسجد هم نبود، ما مبلغ ناچیزی به خاطر تعطیلی شغلش به او کمک کردیم و این جوان روشن ضمیر جذب مسجد شد ودر جایی اظهار داشت که شاید پولی که به من کمک شد ناچیز بود ولی اهمیت دادن روحانیت به من که از کار بیکار شده بودم باعث تحول در دیدگاه من شد و جذب مسجد و روحانیت شدم.

مدیر تبلیغات اسلامی شهرستان بدره در پاسخ به چگونگی تعیّن یافتن امام نیز ابراز داشت: تعیّن یافتن امام دو جنبه دارد؛ در جنبه اول وظیفه ما زمینه سازی و توانمندسازی امام و خارج کردن امام از حالت فرسایشی و روزمرگی به یک فعال اجتماعی است.

وی جنبه دیگر تعین یافتن امام را توانایی خود امام دانست و افزود: دربخش دیگر این امام است که باید از ظرفیت ها استفاده کرده و با تلاش خود توانایی خود را در امامت محله نشان دهد و به شناسایی ظرفیت ها و مشکلات محله پرداخته و مسائل محله را رفع و رجوع کند و مردم او را به عنوان امام محله بپذیرند.

حجت الاسلام ناظری در پایان نشست کوثر هدایت را دارای نقاط قوت فراوان توصیف کرد و بیان داشت: با توجه به سابقه کم بنیاد هدایت برنامه ها و فعالیت های سودمندی دارد، لکن اشکالی که هست این است که تکثر در عملیات ها و مهرواره ها نباید باعث کاهش کیفیت برنامه ها شود و باید اجازه داد ظرفیت بهره برداری از این فعالیت ها فراهم شود.

نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!