گزارش تصویری؛ روز دوم دوره آموزشی منتخبین بسیج محلات و امامان منتخب

گزارش تصویری؛ روز دوم دوره آموزشی منتخبین بسیج محلات و امامان منتخب
نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!