گزارش تصویری؛ بازدید منتخبین بسیج محلات و امامان منتخب از نمایشگاه مسجد جامعه پرداز

گزارش تصویری؛ بازدید منتخبین بسیج محلات و امامان منتخب از نمایشگاه مسجد جامعه پرداز
نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!