آیت الله جزایری عضو هیئت امنای بنیاد هدایت:

فیلم| اعتقاد مردم به امام

فیلم| اعتقاد مردم به امام
بنیاد هدایت
0
۲۱ مهر ۱۴۰۱

آیت الله جزایری عضو هیئت امنای بنیاد هدایت:

امام میانی مشروعیت خود را از امام کلان می گیرد. ویژگی امام کلان این است که شاخصه های اصلی و ضوابط کلی را مشخص می کند و در ذیل آن امام میانی مصادیق و جزئییات را معین می کند. امام میانی تحت امر امام کلان است و در چارچوب هایی که او ریل گذاری کرده است حرکت می کند.

امام خمینی(ره) را توده های مردم مستقیم شناختند و با او بیعت کردند. رهبر معظم انقلاب هم از سوی مردم معین شد و تعیین خبرگان رهبری هم به آن اضافه شد. امامت میانی در گذشته تعیّنی بوده است. مردم به گفته های امام عمل می کنند، چون او را خیر خواه، مربی و هادی خود می دانند. روحانی در محله سالها زندگی کرده و مردم از نزدیک تقوی و اخلاص او را لمس کرده اند و مرید او شده اند و هرچه بگوید اطاعت می کنند.

امام وقتی می تواند به اهداف بلندی که در نظر دارد برسد که مردم او را بشناسند و به او معتقد و ارادتمند باشند. هرچه ارادت مردم به امام بیشتر باشد او می تواند بهتر نقش آفرینی کند.

شیخ عباس مشکوری بزرگ علمای شمیرانات تهران بود. ایشان با همه علما و مردم رابطه پدر فرزندی داشت. مردم در ابراز عشق و ارادت به او سر از پا نمی شناختند. ایشن به هر کسی یک مسولیتی می دادند و مردم از این توجه ویژه آقا خوشحال می شدند. عالم ربانی از تمام انرژی و توان مردم استفاده می کند

یک روحانی اگر می خواهد اثرگذار باشد باید از خانواده خودش شروع کند. خانواده او باید مظهر تقوی باشند و درب خانه آنها به روی مردم باز باشد. همسر امام محله باید برای زنان محله و خود امام برای مردان محله برنامه داشته باشند. مردم باید بتوانند برای حل مشکلات و مسائل خود به امام محله مراجعه کنند.

 

نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!