گزارش تصویری؛ آئیین اختتامیه «مهرواره بانور» و افتتاحیه «مهرواره محله همدل۲»

گزارش تصویری؛ آئیین اختتامیه «مهرواره بانور» و افتتاحیه «مهرواره محله همدل۲»
نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!